Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polskie Stronnictwo Ludowe

"Szczególnie szkodliwe decyzje podejmuje minister Szyszko"

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
- Można się dopatrywać pewnych błędów w sztuce politycznej w tym wypadku - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnoszšc się do zaproszenia, jakie ws. wniosku o wotum nieufnoœci wobec rzšdu wystosował do klubów opozycyjnych Grzegorz Schetyna. - Zawsze jesteœmy chętni do rozmów - zaznaczył jednak.

PO zaprezentowała w pištek w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufnoœci dla rzšdu Beaty Szydło. Kandydatem Platformy na nowego premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna. Wniosek ma zostać złożony w Sejmie w tym tygodniu.

W poniedziałek poseł PO Marcin Kierwiński poinformował, że liderzy partii opozycyjnych zostali zaproszeni przez szefa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna na spotkanie ws. wniosku o wotum nieufnoœci wobec rzšdu Beaty Szydło. Spotkanie miałoby się odbyć we wtorek.

Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie potwierdził, że PSL otrzymało zarówno wniosek o wotum nieufnoœci, jak i zaproszenie na spotkanie w tej sprawie. "Zawsze jesteœmy chętni do rozmów, więc na pewno jakiœ dogodny termin sobie ustalimy" - zadeklarował lider PSL.

Dopytywany o to, jaki stosunek ma PSL do wniosku złożonego przez PO odparł, że Stronnictwo "nie ma powodu, żeby popierać ten rzšd". "Szczególnie szkodliwe decyzje podejmuje minister (œrodowiska Jan) Szyszko. Ministra (rolnictwa Krzysztofa) Jurgiela tak naprawdę nie ma i nie panuje nad tym, co się dzieje w polskim rolnictwie i na polskiej wsi. (...) Czy propozycje ministra (zdrowia Konstantego) Radziwiłła, które wydłużajš kolejki i spowodujš utrudnienie dostępu pacjentów do lekarza, do pielęgniarki, a personelowi medycznemu utrudniš życie" - argumentował Kosiniak-Kamysz.

Poinformował, że w œrodę klub PLS będzie omawiał wniosek Platformy. "W œrodę rano mamy posiedzenie klubu, na którym będziemy omawiać ten wniosek i będziemy podejmować decyzje" - mówił.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza, "otwarte pozostaje pytanie", czy sposób złożenia wniosku przez PO był "zręczny". "Można się dopatrywać pewnych błędów w sztuce politycznej w tym wypadku" - stwierdził. Dodał, że kandydatura Grzegorza Schetyny na premiera nie jest "aż tak istotna". "Ważniejszy jest sprzeciw wobec dewastacji fundamentów państwa polskiego, a taka dewastacja dzisiaj ma miejsce" - powiedział.

PSL i organizacje pozarzšdowe krytykujš politykę œrodowiskowš rzšdu

W poniedziałek podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorzšdnoœci odbyło się "obywatelskie wysłuchanie publiczne ws. dewastacji polskiej przyrody". Brał w nim udział m.in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaœnił, że spotkanie zostało zorganizowane dlatego, by porozmawiać o ustawach œrodowiskowych.

Skrytykował obecnš ekipę rzšdzšcš m.in. za wprowadzenie liberalniejszych przepisów dot. wycinki drzew. Także b. prezes TK Jerzy Stępień przekonywał, że obowišzujšce od nowego roku liberalniejsze przepisy dot. wycinki drzew sš - jego zdaniem - "absolutnie niezgodne z zasadš pomocniczoœci", czyli z ustawš zasadniczš.

Wtórowała mu Justyna Glusman z think tanku Forum Od-nowa, która przekonywała, że drzewa masowo sš wycinane bez zgód nie tylko na prywatnych działkach, ale też na obszarach Natura 2000 czy przy drogach. "To nie jest wyraz wsparcia wolnoœci obywateli, to jest wyraz skrajnej nieodpowiedzialnoœci za dobro publiczne" - zaznaczyła. Jej zdaniem, skutki wycinki będš długofalowe i dotyczyć będš nie tylko estetyki miast, ale też zdrowia mieszkańców.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik krytykował z kolei poselski projekt ustawy, tym razem dotyczšcy zmian w powoływaniu członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska. Projekt przygotowali posłowie PiS. Po zmianie, to minister œrodowiska będzie ich powoływał i odwoływał. Obecnie robiš to minister œrodowiska i sejmiki województwa. Zmniejszy się też liczba członków rad z 7 do 5 osób. Partia rzšdzšca argumentuje, że dzięki zmianom fundusze majš sprawniej funkcjonować, a oszczędnoœci sięgnš ok. 10 mln zł rocznie.

Według Struzika jest to "sprytny" wybieg, który ma za zadanie wprowadzenie większej liczby przedstawicieli administracji rzšdowej do rad nadzorczych, które następnie wymieniš zarzšdy funduszy. Podkreœlił, że po zmianie w funduszach będzie zasiadał tylko jeden przedstawiciel wskazany przez sejmik województwa. Marszałek, powołujšc się na opinie m.in. Biura Analiz Sejmowych oraz Krajowej Rady Adwokackiej, mówił, że projekt ten jest niekonstytucyjny.

Z przedstawianymi podczas posiedzenia zespołu zarzutami nie zgodził się resort œrodowiska.

"Te zarzuty sš niemerytoryczne. Mam wrażenie, że PSL wysuwa zarzuty o niekonstytucyjnoœci, tam gdzie interesy tej partii mogš być naruszone" - powiedział PAP rzecznik ministerstwa Paweł Mucha.

Przypomniał, że zarówno obowišzujšce od nowego roku przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach jak i projekt ws. wojewódzkich funduszy, przygotowali posłowie. Dodał, że w obu przypadkach ministerstwo ma analizy, które wskazujš, że sš one konstytucyjne.

Przedstawiciel MŒ, odnoszšc się do zarzutu "masowej, niekontrolowanej wycinki", powiedział, że decyzje administracyjne ws. wycinki na terenach publicznych wydawane sš przez organy samorzšdowe. Jako przykład podał decyzję urzędników z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, którzy wydali zgodę na wycięcie w pierwszych dwóch miesišcach br. 3,5 tys. drzew w Warszawie.

"To dane oficjalnej korespondencji podpisanej przez urzędników marszałka. Nie wiem, czy marszałek Struzik ma œwiadomoœć tego, że jego podległe służby wydajš takie zgody" - powiedział.

Rzecznik podkreœlił, że zgodę na wycinkę drzew trzeba uzyskać w przypadku planowanych cięć na terenach chronionych, a także kiedy chcš to robić osoby prawne, bšdŸ przedsiębiorstwa. Bez zgody odpowiednich urzędów - dodał - nie można usuwać też drzew wzdłuż dróg.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL