Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sławomir Neumann: Kukiełki w teatrze Kaczyńskiego

Sławomir Neumann
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Jeœli PiS przeprowadzi zmianę w sšdownictwie upolityczniajšc wymiar sprawiedliwoœci, to premier Morawiecki straci wszelkie szanse, żeby poprawić opinię o Polsce na œwiecie i œcišgnšć do kraju zagranicznych inwestorów - uważa Sławomir Neumann z PO.

Rzeczpospolita: Platforma Obywatelska domagała się dymisji rzšdu premier Beaty Szydło. Tego samego dnia premier podała się do dymisji, choć nie ze względu na wasz wniosek o wotum nieufnoœci dla rzšdu.

Sławomir Neumann, przewodniczšcy klubu parlamentarnego PO: Odwołanie Beaty Szydło było tylko jednym z elementów wniosku PO o konstruktywne wotum nieufnoœci dla rzšdu. Liczyliœmy, że Jarosław Kaczyński będzie miał na tyle odpowiedzialnoœci, że sam stanie nie czele rzšdu PiS i będzie ponosił odpowiedzialnoœć za swoje decyzje. Prezes PiS woli dalej wysługiwać się podległymi sobie politykami.

Jak PO ocenia wymianę premier Szydło na Mateusza Morawieckiego?

Jako sztucznš, teatralnš i nic nie wnoszšcš. Bez znaczenia jest, jakim gadżetem dysponuje premier- broszkš, czy slajdami. To nie zmiana, to podmiana wicepremiera na premiera i premiera na wicepremiera.

PO podziela opinię posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus, która na koszulce prezentowała hasło: „Jarosław Kaczyński jest tchórzem"?

Nie chcę takich słów używać. J.Kaczyński wybrał najwygodniejszš dla siebie pozycję demiurga, który ma swoich aktorów rozgrywajšcych różne role. Teraz rolę aktora-premiera będzie odgrywał Mateusz Morawiecki, a wszyscy wiedzš, że decyzję podejmuje J.Kaczyński. Rozwišzanie z M.Morawieckim jest dysfunkcyjne, w dłuższej perspektywie, dla obozu władzy. PiS najpierw mówi, że B.Szydło była najlepszym premierem, liderkš Europy i jednš z najbardziej wpływowych kobiet w Europie, a realnie okazuje się, że nie miała nawet wpływu na własnš dymisję. Jarosław Kaczyński upokorzył Beatę Szydło. Miał prawo jš odwołać, ale nie musiał się nad niš znęcać przez ostatnie tygodnie. Polskš dalej rzšdzi J.Kaczyński, a jego kukiełki pod nazwš „rzšd" będš odrywać wyznaczanš przez niego rolę, jak w poprzednich dwóch latach.

Dlaczego nie Kaczyński?

J.Kaczyński może nie mieć zdrowia do pełnienia funkcji premiera. Może się tez okazać, że M.Morawiecki jest przejœciowym premierem i za kilkanaœcie miesięcy przyjdzie czas na rzšd J.Kaczyńskiego. Decyzjš o desygnowaniu M.Morawieckiego na premiera prezes PIS otworzył sobie szereg możliwoœci.

Czy premier Morawiecki poprawi wizerunek PL na œwiecie?

Mateusz Morawiecki od ponad dwóch lat jest członkiem i wicepremierem rzšdu, który demolował polskš demokrację, trójpodział władzy, Trybunał Konstytucyjny, niezależnoœć sšdów. M.Morawiecki zgadzał się na łamanie konstytucji i przyklasnšł osłabieniu niezależnoœci sšdownictwa, czym zaniepokojona jest UE i USA. Nie ma znaczenia, że premier B.Szydło kłamała po polsku, a premier M.Morawiecki będzie teraz kłamał po angielsku. Efekt będzie taki sam. Bruksela widzi, że w Polsce jest przyzwolenie władz na rasistowskie i ksenofobiczne hasła, na wycinkę Puszczy Białowieskiej przez J.Szyszkę, na niszczenie podstaw niezależnoœci sšdownictwa przez Z.Ziobro... Opinia międzynarodowa to nie TVP, w której można zaklinać rzeczywistoœć i karmić odbiorców prorzšdowš propagandš. UE i œwiat będš patrzeć na czyny premiera M.Morawieckiego.

Morawiecki przycišgnie inwestorów?

Wicepremier M.Morawiecki od dwóch lat odpowiada za gospodarkę tego rzšdu. Od dwóch lat mówi o inwestycjach i od dwóch lat te inwestycje gwałtownie spadajš. Dlaczego miałby teraz przycišgnšć? Co ma się zmienić? System prawny przestanie być demolowany? Otoczenie prawne, które jest jednš z ocen ryzyka inwestorów, nie jest w Polsce pewne. Inwestorzy również wiedzš, że to nie M.Morawiecki ma wpływ na zmiany prawa w Polsce, ograniczanie swobód i zasad demokracji, upolitycznienie sšdów. Dla inwestorów kapitalne znaczenie ma to, czy mogš się ewentualnie sšdzić przed niezależnym i niezwisłym sšdem w państwie, w którym dokonujš inwestycji, czy będš się sšdził w sšdzie zależnym od władzy. Jeœli wiedzš, że nie będš mogli domagać się odszkodowań od państwa, w którym sš upartyjnione sšdy, to nie będš ryzykować. Œwiat nie da się nabrać na zmianę premiera w Polsce, w którym będš upolityczniane sšdy, a trójpodział władzy niszczony.

Jak poprawić relacje z Brukselš?

Zmienić kurs rzšdu, który nie przestrzega konstytucyjnych zasad. Za zakaz niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego postawimy Beatę Szydło przed Trybunałem Stanu. Teraz odpowiedzialnoœć spada na premiera M.Morawieckiego. J.Kaczyński jak zwykle tak się ustawia, żeby za nic nie odpowiadać. M.Morawiecki musiałby pokazać, że jest podmiotowy i może wymienić ministrów, którzy psujš polskš reputację. Wiemy, że Z.Ziobry, upolityczniajšcego sšdownictwo, M.Błaszczaka nie reagujšcego na zachowania ksenofobiczne, A.Macierewicza osłabiajšcego polskš armię i konfliktujšcego nas z sojusznikami nie zdymisjonuje. M.Morawiecki będzie jeszcze bardziej zależny od J.Kaczyńskiego, niż B.Szydło, bo nie ma poparcia w partii. B.Szydło miała swojš frakcję, on jest w ciałem obcym w PiS. Polityczne życie premiera M.Morawieckiego zależy od położenia kciuka prezesa Kaczyńskiego.

Tomasz Latos, poseł PiS, napisał na Twitterze: „Jedno pewne - ustawy o SN i KRS przykryte zmianš w rzšdzie."

Prawdę napisał. Nie mamy złudzeń, że prezydent A.Duda podpisze ustawy o KRS i SN, mimo że zaklinał się, że jeœli na jego biurko trafiš podobne ustawy do tych, które wczeœniej zawetował, to również je zawetuje. Dziœ wiemy, że prezydent podpisze się pod ustawami sšdowymi, które sš jeszcze gorsze dla niezależnoœci sadów, niż te które zawetował. Jeœli PiS przeprowadzi zmianę w sšdownictwie, upolityczniajšc wymiar sprawiedliwoœci, to premier M.Morawiecki straci wszelkie szanse, żeby poprawić opinię o Polsce na œwiecie i œcišgnšć do kraju zagranicznych inwestorów. PiS robi wszystko, żeby w Polsce panował fatalny klimat dla inwestorów, a nasz kraj był w UE nie krajem drugiej prędkoœci, ale ostatniej, odłšczajšc się powoli od pędzšcego unijnego pocišgu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL