Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Nowy rzšd na trudniejsze czasy

Wszystko wskazuje na to, że w rzšdzie wkrótce zabraknie miejsca dla Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych.
Rzeczpospolita, Jerzy Dudek
Nowy premier powinien zaczšć urzędowanie od wymiany ministrów, którzy sobie nie radzš.

Najbliższe dwa lata będš znacznie trudniejsze niż dwa minione. Dlatego, będšc na półmetku, trzeba dokonać przegrupowania, wzmocnić siły i nie oglšdajšc się na opozycję, reformować kraj. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w roku 2019 może dać tylko silny rzšd z wyrazistym liderem, który wniesie do polityki powiew œwieżoœci.

W tych trzech zdaniach zawiera się strategia Prawa i Sprawiedliwoœci na drugš połowę kadencji, którš politycy tej formacji powoli ujawniajš od lipca. Z tej filozofii wypływa cała rekonstrukcyjna telenowela. Ale by polityka nowego premiera była skuteczna, konieczne jest usunięcie z rzšdu osób, które w sposób ewidentny cišżš na jego wizerunku.

Infrastruktura i dyplomacja

Już w lipcu, podczas kongresu PiS w Przysusze, Jarosław Kaczyński wskazał na dwa resorty, w których konieczna jest zmiana. Mówił o Ministerstwie Infrastruktury z Andrzejem Adamczykiem na czele oraz resorcie dyplomacji, którym zarzšdza Witold Waszczykowski. Przed miesišcem – przy okazji półmetku rzšdu – na antenie TVP Info prezes PiS nie wskazywał imiennie ministrów do wymiany, ale sugerował, że Adamczyk i Waszczykowski powinni pożegnać się ze stanowiskami.

Ministra Adamczyka obcišża z jednej strony kiepski start programu Mieszkanie+, z drugiej – narastajšce problemy z inwestycjami w infrastrukturze. Ubiegły rok charakteryzował się opóŸnieniami w przetargach drogowych, natomiast obecne przyspieszenie już zaczyna grozić kumulacjš prac z dalszymi tego konsekwencjami: brakiem pracowników, problemami z zapewnieniem niezbędnego sprzętu czy podwyżkami cen materiałów budowlanych.

Negatywnie oceniana jest także polityka kadrowa ministra. Poczštkowo brak stabilizacji i nietrafione decyzje personalne widoczne były w spółkach kolejowych. Ostatnio kadrowe roszady dotknęły branży drogowej, gdzie najpierw zrezygnował odpowiedzialny za drogi wiceminister Jerzy Szmit, a potem niespodziewanie zdymisjonowano szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co wprowadziło niepokój w branży drogowej.

Brexit, wybór Donalda Trumpa, ryzyko rozpadu Hiszpanii, paraliż polityczny w Niemczech – to były wyjštkowo trudne dwa lata w polityce zagranicznej. Jednak w tym czasie Witold Waszczykowski, zamiast próbować umacniać pozycję Polski i gasić konflikty, otwierał nowe fronty walki. W znacznym stopniu to za jego sprawš doszło do tak poważnego zaostrzenia stosunków z Brukselš w sprawie rzšdów prawa czy Puszczy Białowieskiej.

Do tego dochodzi bezprecedensowy kryzys w stosunkach z Ukrainš i zupełny brak relacji z Rosjš. Wzmocnienie amerykańskiej obecnoœci w Polsce, szczyt NATO, wizyta papieża Franciszka – to wszystko skutek decyzji podjętych jeszcze przed wygranš PiS. Wyjštkiem jest wizyta Donalda Trumpa latem 2017 r., która przyczyniła się do umocnienia stosunków z Amerykš.

Obrona, zdrowie

Lista ministrów, którzy powinni odejœć, jest jednak dłuższa. Nowy premier musi przemyœleć, czy zasadne będzie utrzymywanie na stanowisku ministra œrodowiska. Jan Szyszko ma na sumieniu gigantycznš wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Wydał też rozporzšdzenie pozwalajšce na odstrzał chronionych łosi, a decyzja została cofnięta po osobistej interwencji Jarosława Kaczyńskiego.

Czy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powinien spać spokojnie? Raczej nie, bo lista zastrzeżeń w stosunku do niego jest długa. Przed wyborami cynicznie obiecywał podwojenie dopłat bezpoœrednich dla rolników, majšc pełnš œwiadomoœć, że to niemożliwe. Nie widać polskiej aktywnoœci w Brukseli, jeœli chodzi o reformę rolnš, gra o grube pienišdze toczy się właœnie bez nas. Zupełnie nie radzi sobie z wirusem afrykańskiego pomoru œwiń. Na walkę z nim wydano już grubo ponad 50 mln zł. Rezultat? Wirus dotarł do Mazowsza, a o specjalnych konserwach nic nie słychać. Do tego pisana na kolanie ustawa regulujšca sprzedaż ziemi rolnej. I spadek poparcia dla PiS na terenach wiejskich.

Spokojny o swój los nie powinien być także Antoni Macierewicz. Cišgnie się za nim konflikt z prezydentem Andrzejem Dudš o wpływy nad siłami zbrojnymi. Jest on zwišzany ze sporem o nowš koncepcję systemu kierowania i dowodzenia armiš, co skutkowało zamrożeniem awansów generalskich. Macierewicz od wielu miesięcy był też w konflikcie z kadrš dowódczš, co doprowadziło do odejœcia kilku generałów.

Nie ma też powodów do zadowolenia z Konstantego Radziwiłła – ministra zdrowia, który nie potrafił zażegnać protestu rezydentów. Głodówka przerodziła się w akcję wypowiadania opt-outów przez lekarzy w całym kraju.

Fiaskiem zakończył się wielki plan reformy służby zdrowia – do sieci szpitali, które miały być najważniejsze z punktu widzenia systemu, załapały się niemal wszystkie lecznice, które do tej pory miały kontrakty z NFZ. Minister zmienił za to sposób finansowania – z efektywnoœciowo-kosztowego na budżetowy, który funkcjonował za PRL. W efekcie jego zapowiedzi o likwidacji NFZ Fundusz, który wcišż trzyma się mocno, stracił ok. 300 pracowników i brakuje w nim ludzi do przeprowadzania konkursów dla placówek i oddziałów szpitalnych, które nie weszły do sieci.

Z kolei ministrowi energii Krzysztofowi Skórzewskiemu jak dotšd nie udało się stworzyć długoterminowej strategii dla sektora z przyszłš strukturš paliw w perspektywie 2050 r. Odłogiem leży też prawo naprawiajšce reguły wsparcia dla odnawialnych Ÿródeł energii. Rozwój najdynamiczniej rozwijajšcych się dotšd wiatraków na lšdzie zatrzymała tzw. ustawa odległoœciowa. To inicjatywa posłów PiS, ale dotšd nienaprawiona przez ME, które zostało do tego wyznaczone przez premier. Opieszałoœć widać także w realizacji planów walki o czyste powietrze, np. w zakresie rozporzšdzenia dotyczšcego jakoœci paliw.  —kek, jniz, koz, jbie, awk, apta

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL