Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Syn poseł Anny Sobeckiej doradza prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu

Prezes Naczelnej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Syn znanej posłanki PiS i były toruński komornik robi karierę przy boku Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Na poczštku wrzeœnia dr Tomasz Sobecki otrzymał z ršk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego akt nominacji na członka 19-osobowego Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, które m.in. opiniuje informacje prezesa NIK o wynikach szczególnie ważnych kontroli, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Jego kandydaturę wysunšł szef Izby Krzysztof Kwiatkowski (dawniej PO), pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej. Sobecki od lipca ubiegłego roku jest radcš prezesa.

W œrodowisku PO odebrano to jako układanie się Kwiatkowskiego z PiS.

Dr Tomasz Sobecki przedstawiany jest jako adwokat i radca prawny oraz wieloletni pracownik NIK z Bydgoszczy, „który samodzielnie przeprowadził ponad 70 kontroli". Jako radca prezesa Kwiatkowskiego „nadzoruje kontrole i jest zaangażowany w prace komisji rozstrzygajšcych przy rozpatrywaniu zastrzeżeń?do wyników kontroli" – tak przedstawiał go podczas posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej Krzysztof Kwiatkowski.

Sobecki był w przeszłoœci toruńskim komornikiem. Został nim, idšc na ponad szeœcioletni urlop bezpłatny z bydgoskiej NIK.

Izba w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" twierdzi, że Sobecki jest na urlopie bezpłatnym w NiK od 6 kwietnia 2010 r. (dostał na to zgodę od ówczesnego prezesa Jacka Jezierskiego). Prezes Sšdu Rejonowego w Toruniu twierdzi jednak, że „Tomasz Sobecki prowadził Kancelarię Komorniczš przy Sšdzie Rejonowym w Toruniu w okresie od 17 marca 2010 r. do 30 czerwca 2016 r." – a więc formalnie został komornikiem, kiedy był jeszcze inspektorem NIK.

Zwyczajowo urlopu bezpłatnego udziela się pracownikowi wybranemu na funkcję publicznš, np. posłowi czy prezydentowi. Dlaczego NIK zgodził się udzielić Sobeckiemu urlopu na prywatnš działalnoœć i to na tak wiele lat? „W zwišzku z pracš na stanowisku komornika sšdowego oraz w celu umożliwienia rozwoju naukowego w zakresie egzekucji sšdowej" – tłumaczy NIK.

Jak izba tłumaczy fakt, że komornik został radcš jej prezesa? „Ze względu na nabyte w czasie urlopu bezpłatnego kompetencje teoretyczne (dr nauk prawnych oraz wykładowca akademicki) i praktyczne (uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i komornika) złożono panu Tomaszowi Sobeckiemu propozycję, by został radcš" – odpowiada nam wydział prasowy NIK.

Jak sprawdziliœmy, na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej został od razu wpisany jako „niewykonujšcy zawodu". Radcš prawnym został w styczniu tego roku, pół roku po tym, jak został radcš prezesa NIK. Jego rozprawa doktorska dotyczyła „wkładu Senatu w rozwój prawa wyborczego w Polsce".

Rzšd PiS szykuje zmiany w ustawach dotyczšcych komorników sšdowych – wprowadzš one koniec komorniczej hossy. „Rzeczpospolita" pisała o projekcie, który ma zmienić ustawę o NIK tak, by móc przed czasem odwołać Kwiatkowskiego. – Prace ucichły i wszystko wskazuje na to, że Kwiatkowski dogadał się z PiS – mówi nam cierpko jeden z posłów.

Matka Sobeckiego, Anna Sobecka, jest znanš posłankš PiS z Torunia. Wœród posłów kršżš informację, że Tomasz Sobecki może zajšć miejsce Krzysztofa Kwiatkowskiego, który ma problemy z prawem (jest oskarżony o nadużycie uprawnień przy konkursach na dyrektorów delegatur) i być może nie dotrwa do końca kadencji, którš formalnie kończy pod koniec sierpnia 2019 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL