Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Osamotnieni bez euro

Adobe Stock
Rumunia, Bułgaria i Chorwacja chcš do Eurolandu. Kraje z własnš walutš będš w Unii na marginesie.

Dziewięć krajów UE – grubo ponad jedna czwarta gospodarki i ludnoœci całej Wspólnoty – pozostaje dziœ poza strefš euro. – To grupa, z którš wszyscy w Unii muszš się liczyć – przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitš" Daniel Gros, dyrektor prestiżowego brukselskiego instytutu CEPS.

Ale dni takiego układu sš już policzone. Rumuński rzšd premier Vioricy Dancili właœnie zapowiedział, że do końca roku przyjmie szczegółowy plan przystšpienia kraju do strefy euro. Wczeœniej to samo zrobiła Chorwacja. A Bułgaria za parę miesięcy przystšpi do europejskiego mechanizmu walutowego, dwuletniego przedsionka przed przyjęciem wspólnej waluty. Pierre Moscovici, komisarz UE ds. walutowych, już obiecał, że to właœnie Bułgarzy jako następni zostanš przyjęci do Eurolandu.

Za niespełna rok, 29 marca 2019 r., poza Uniš znajdzie się zaœ Wielka Brytania. A to największy z unijnych krajów, które pozostajš przy własnej walucie.

Gdy to wszystko się wyda...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL