Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Jacek Sasin: Michał Dworczyk to dobry kandydat na prezydenta Warszawy

Fotorzepa, Radek Pasterski
Nie porzucamy idei miesięcznic smoleńskich, bo bardzo wiele osób chce z potrzeby serca w nich uczestniczyć - deklaruje Jacek Sasin z PiS.

Ustawa o IPN działa i można na jej podstawie pozywać zagraniczne media i inne podmioty?

Jacek Sasin, przewodniczšcy Komitetu Stałego Rady Ministrów, PiS: Oczywiœcie, że działa. Została podpisana przez prezydenta, opublikowana i po upłynięciu vacatio legis jest obowišzujšcym prawem. Ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, co nie zmienia faktu, że jej przepisy obowišzujš.

Ustawa nie jest zamrożona przed wyrokiem TK?

Nie. Przepisy ustawy nie sš przepisami martwymi.

Ustawa nie jest bublem prawnym, jak twierdzi Jan Olszewski, który sšdzi również, że nie powinny znaleŸć się w niej zapisy o Ukrainie i banderyzmie?

Szanuje tę opinię premiera Olszewskiego, ale się z nim nie zgadzam. Być może można było te kwestie rozdzielić, albo inaczej zapisać, ale w tej kwestii byliœmy pod dużš presjš ze strony Kukiz'15. W moim przekonaniu zapisy o Holokauœcie nie budzš wštpliwoœci, a to zasadnicza częœć tej ustawy. Odwołuje się ona do funkcjonujšcego prawa œcigajšcego tzw. „kłamstwo oœwięcimskie". Czekamy na wyrok TK. Deklaruję, że każdy wyrok TK uszanujemy, także ten, który nakaże nam ewentualne poprawki ustawy.

A czy deklaruje pan, że Michał Dworczyk, szef KPRM, nie będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy?

A dlaczego miałbym to deklarować? Michał Dworczyk to dobry kandydat na prezydenta Warszawy. Jeœli zostanie kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy na włodarza stolicy, to bardzo będzie mnie to cieszyć. Choć równie silnym kandydatem jest Patryk Jaki.

Czy Michał Dworczyk kandydujšc na prezydenta Warszawy musiałby zrezygnować z funkcji szefa KPRM?

Nie ma tutaj kolizji. Do jesieni spokojnie mógłby pełnić tę funkcję. Kampania ruszy po wakacjach. Jednak decyzja o kandydaturze ministra Dworczyka jeszcze nie zapadła.

Czy wiceministrowie, którzy zostali zdymisjonowani przez premiera Morawieckiego kończš pracę w administracji rzšdowej?

Nie można wykluczyć, że znajdš zatrudnienie w administracji w innych rolach. Wiceministrowie nie mogš mieć piętna osób, których nie należy zatrudniać w innych segmentach administracji rzšdowej. To nie sš osoby w żadnym wypadku skompromitowane, wręcz przeciwnie, sš to eksperci w swoich dziedzinach, niezwykle zaangażowani w pracę dla Polski. Ich dymisje sš wynikiem zmian organizacyjnych, a nie ich negatywnej oceny. Docelowo odejdzie 20-25 proc wiceministrów.

Czy jest już kandydat na ministra cyfryzacji?

Nie ma. Nie chcemy podejmować pochopnej decyzji. Premier rozważa różne scenariusze zwišzane z Ministerstwem Cyfryzacji. Nie ma potrzeby, aby działać w poœpiechu.

Błędem była dymisja Anny Streżyńskiej?

Nie. Ministerstwo Cyfryzacji dobrze funkcjonuje, ostatnio przygotowało ważnš ustawę o ochronie danych osobowych. Cały czas jednak dyskutujemy o strukturze rzšdu, tak aby był jak najbardziej sprawny.

Czy to ministerstwo może być połšczone z innym resortem? Czy w tę stronę to idzie?

Póki co jest za wczeœnie o tym mówić. Premier przyglšda się strukturze rzšdu i może okazać się, że potrzebne sš korekty. Zasadniczych zmian w strukturze rzšdu w tej kadencji nie należy się jednak spodziewać.

Dlaczego nie będzie raportu smoleńskiego na rocznicę katastrofy?

Będzie raport podsumowujšcy działania komisji, która prowadziła przez ostatnie dwa lata prace. Nie będzie to raport ostateczny, ale też nikt takiego dokumentu nie oczekuje. Na niego przyjdzie czas. Bez wraku i czarnych skrzynek nie da się stworzyć ostatecznego raportu smoleńskiego.

Prezes Kaczyński twierdził inaczej.

To co udało się zrobić bez wraku znajdzie się w raporcie na rocznicę, ale ostateczny raport może powstać tylko po odzyskaniu oryginałów skrzynek i wraku. Rosjanie grajš Polsce na nosie i przez zaniechania rzšdów PO nie jesteœmy w stanie skutecznie ich odzyskać. Prowadzimy œledztwo, które bez dowodów rzeczowych jest w oczywisty sposób ułomne.

Czy na odsłonięcie pomnika smoleńskiego zostanš zaproszone rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej?

Wszystkie rodziny zostanš zaproszone na odsłonięcie pomnika smoleńskiego. Pamięć zostanie oddana wszystkim, bez względu na ich poglšdy, przynależnoœć partyjnš, czy przynależnoœć œrodowiskowš ich rodzin. Zrobimy wszystko, żeby pomnik smoleński łšczył, nie dzielił. Polityków szeroko zapraszać nie będziemy, każdy może przyjœć z własnej woli, ale rodziny zostanš zaproszone, chyba że do kogoœ nie uda nam się dotrzeć. Chciałbym, żeby podczas odsłonięcia pomnika wszystkie rodziny stanęły obok siebie.

Ile kosztował pomnik smoleński?

Ponad 3 miliony złotych. Komitetowi udało się zebrać prawie 5 mln zł i œrodki wcišż napływajš. Reszta zostanie przeznaczona na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To nie sš œrodki z budżetu państwa, ale ze zbiórki publicznej.

W KRPM jest tablica upamiętniajšca pracowników KPRM, którzy zginęli w katastrofie i sš na niej uwzględnienie tylko przedstawiciele PiS, a nie ma np. Izabeli Jarugi- Nowackiej, która tu pracowała.

Wyszło niezręcznie, gdyż idei była taka, że upamiętniamy osoby, które pracowały w KPRM, a nie zostały upamiętnione w innych miejscach. Pani minister Jaruga-Nowacka została upamiętniona na gmachu ministerstwa, w którym pracowała. Niestety inicjatywa dała asumpt do twierdzenia, że sš lepsze i gorsze ofiary. Nie ma lepszych i gorszych ofiar katastrofy smoleńskiej! Niezręcznoœć z tablicš w KPRM zostanie naprawiona i pani minister Jaruga-Nowacka zostanie godnie upamiętniona również w najbliższym czasie w Kancelarii Premiera.

Czy 10 kwietnia powinien być kalendarzowym Dniem Pamięci Narodowej?

Można się nad tym zastanawiać, choć byłby to dla PO pretekst do wywołania kolejnej awantury. Dla nich nie ma nic œwiętego. Dla mnie i dla wielu Polaków 10 kwietnia i tak ma szczególny charakter.

Czy po 10 kwietnia skończš się miesięcznice?

Nie, miesięcznice wcišż będš, ale w innej formie. Nie będzie przemarszu, ale będš spotkania przed pomnikiem smoleńskim. Wcišż też będš msze każdego 10 dnia miesišca. Nie porzucamy idei miesięcznic smoleńskich, bo bardzo wiele osób chce z potrzeby serca w nich uczestniczyć.

Czy PiS przygotowuje ustawę o fake newsach?

Ani rzšd, ani PiS nie pracujš nad takš ustawš. Pracuje nad niš jeden poseł i nie możemy mu tych prac zakazać. Ma do tego prawo. Z drugiej strony, to bardzo delikatna kwestia, gdyż nie chcemy żeby powstało wrażenie, że PiS chce kneblować dziennikarzy. Nie chce. Ale nie mogš powstawać nieprawdziwe informacje, jak ta Onetu, o rzekomych amerykańskich sankcjach wobec polskich władz. Nie ma decyzji politycznej o przygotowaniu ustawy o fake newsach. Jeœli poseł Dominik Tarczyński przygotuje projekt, to PiS się nad nim pochyli, co nie znaczy, że zaakceptuje bezkrytycznie.

Jest notatka, co przyznał sam szef MSZ. Może warto przeprosić dziennikarzy?

Nie przeproszę, gdyż w tym, co publicznie powiedziano nie ma mowy o amerykańskich sankcjach wobec rzšdu, a jedynie dywagacje o jakichœ potencjalnych zagrożeniach. To wielka różnica. Dziennikarze Onetu stracili wiarygodnoœć w oczach wielu osób, nie tylko rzšdzšcych.

"Ze względu na znaczenie USA dla naszego bezpieczeństwa nie do przyjęcia jest sytuacja, kiedy prezydent czy premier majš zablokowane kontakty z głównym sojusznikiem" - miał napisać w ujawnionej przez Onet analizie Jan Parys, były szef gabinetu ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.

„Miał napisać", bo dokument jest niejawny. Departament Stanu dwukrotnie zaprzeczył informacjom Onetu, to zamyka temat.

Czy rzšd w przyszłoœci może wycofać się z ustawy o zakazie handlu w niedziele, jak na Węgrzech?

Pierwszy raz od dawna Polacy mogli spędzić wolne niedziele ze swoimi rodzinami. Także ci, którzy dotychczas spędzali niedziele pracujšc w handlu. Nie widzę powodów, dla których ta ustawa miałaby się nie przyjšć. Liczymy na to, że dzięki wolnym niedzielom zyska mały biznes i wzmocnimy instytucję rodziny.

- rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL