Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Grabiec: Bronić dobrego imienia Polski? Tak, ale nie na wojnie z Izraelem i USA

rp.pl
- Nie ulega wštpliwoœci, że z nieprawdziwym wizerunkiem Polski na œwiecie trzeba walczyć. Im więcej lat upływa od II wojny œwiatowej, tym częœciej pojawiajš się niesprawiedliwe i szkodliwe opinie, które po prostu trzeba zwalczać - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Jan Grabiec, rzecznik PO.

Grabiec był proszony o komentarz do nowego sondażu dla Rzeczpospolitej dotyczšcego kryzysu toczšcego się wokół relacji polsko-izraelskich, w którym 40 proc. respondentów dobrze odbiera przepis ustawy o IPN, a 39 proc. badanych opowiedziało się za wstrzymaniem ustawy. - Polacy chcš, żebyœmy skutecznie bronili dobrego imienia Polski na œwiecie, to jest oczywiste, z drugiej strony wiedzš, że nie da się bronić dobrego imienia Polski, kłócšc się z naszymi najważniejszymi, strategicznymi partnerami. Nie można bronić dobrego imienia Polski w sprawie Holocaustu, prowadzšc wojnę dyplomatycznš z Izraelem czy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest coœ absurdalnego i szkoda, że rzšdzšcy tego nie rozumiejš – powiedział.

Prowadzšcy program Michał Kolanko spytał polityka PO co powinno się wydarzyć i czy możliwe jest ponadpartyjne spotkanie w tej sprawie. Jan Grabiec odpowiedział, że opozycja widzi możliwoœć porozumienia. - Jesteœmy gotowi do wsparcia dla rzšdu, mimo tego co się dzieje, mimo tej temperatury życia politycznego w Polsce. Wsparcia w tym zakresie, w którym możemy budować wiarygodnš, prawdziwš, ale jednoczeœnie chronišcš dobre imię Polski, politykę zagranicznš – podkreœlił.

 

- Wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania tej ustawy. Ona jest szkodliwa i nie ulega wštpliwoœci, że po odrzuceniu wszystkich poprawek zgłaszanych przez PO w Sejmie i Senacie, ta ustawa nie nadaje się jako podstawa do dialogu z kimkolwiek, jest bardzo Ÿle oceniana na całym œwiecie – dodał odnoszšc się do nowelizacji ustawy o IPN.

- Nie ulega wštpliwoœci, że z nieprawdziwym wizerunkiem Polski na œwiecie trzeba walczyć. Im więcej lat upływa od II wojny œwiatowej, tym częœciej pojawiajš się niesprawiedliwe i szkodliwe opinie, które po prostu trzeba zwalczać – zaznaczył.

Grabiec w dalszej częœci rozmowy powiedział, że kryzys w relacjach pomiędzy Polskš a Izraelem może mieć bardzo złe konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej. Podkreœlił, że rzšdzšcym potrzebna jest refleksja i konkretne działanie w celu załagodzenia konfliktu. - To, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, to jest po prostu tragedia i dramat. To jest kryzys nie tylko wizerunkowy, ale dotyczšcy w ogóle polityki zagranicznej polskiej, jakiego nie doœwiadczyliœmy od trzydziestu lat. I tutaj takie zwykłe zabiegi wizerunkowe jakie stosuje premier Mateusz Morawiecki, czy prezydent Duda nie wystarczš. (...) Trzeba w sposób dojrzały podejœć do polityki zagranicznej. (...) Potrzebna jest pewna refleksja po stronie partii rzšdzšcej – stwierdził.

Jan Grabiec pytany o wybory samorzšdowe i plan budowy koalicji PO i Nowoczesnej, odpowiedział, że partie majš pomysł na pokonanie PiS-u w przyszłych wyborach. - Przewodniczšcy Grzegorz Schetyna i pani Katarzyna Lubnauer wyznaczyli doœć szybki kalendarz, do 15 lutego majš powstać zręby programu minimum, łšczšcego naszš koalicję. Do końca lutego majš powstać zasady dotyczšce tworzenia list. Jeœli rzeczywiœcie tych terminów uda się dotrzymać, to za kilka tygodni będziemy mieli potwierdzenie, że koalicja działa. (...) Wielu naszych wyborców mówi nam: "dogadajcie się" (...) Porozumienie obejmuje impuls ze strony władz krajowych obu partii do struktur regionalnych, i do działaczy, żeby dogadywać się na poziomie miast i powiatów. Wiem, że w wielu regionach takie rozmowy się toczš - powiedział Grabiec.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL