Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Romuald Szeremietiew: Macierewicz - minister na trzy minus

Rzeczpospolita, Adrian Grycuk
Wiele wskazuje, że prezydent mógł domagać się dymisji Macierewicza, ale o tym musiała zdecydować tylko jedna osoba – prezes PiS Jarosław Kaczyński – uważa Romuald Szeremietiew, były wiceszef MON.

Rzeczpospolita: Czy dobrze dla polskiej armii, że szefem MON przestał być Antoni Macierewicz?

Dr hab. nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były wiceszef MON, wykładowca akademicki: Można mieć mieszane uczucia. Sš tacy, którzy sš zapatrzeni w ministra.

Jaki jest bilans pracy Antoniego Macierewicza jako szefa MON?

Oceniam jego dwuletniš działalnoœć na stanowisku ministra obrony na 3 minus.

W skali ocen od 1 do 6?

W starej skali od 2 do 5.

Mimo wszystko pozytywnie. 

3 minus w przypadku moich studentów nie uznałbym za wybitne osišgniecie.

Zacznijmy od plusów.

Minister Macierewicz dostrzegł braki w funkcjonowanie resortu i niedostatki siły zbrojnych. Wskazał na potrzebę stworzenia armii, która będzie w stanie obronić granice państwa. Wczeœniej dominował poglšd, że wojna w Europie, uznawanej za stabilny kontynent, jest czymœ niewyobrażalnym. Wraz z tym uznano, że Polska będzie uczestniczyć tylko w zbrojnych misjach z dala od naszych granic. To sprawiło, że obrona granic przestała być priorytetem. Antoni Macierewicz zmienił takie postrzeganie obronnoœci Polski. Obrona własnego kraju, przynajmniej w deklaracjach MON, znalazła się na pierwszym miejscu. Podjšł też budowę wojsk Obrony Terytorialnej. Takie sš plusy, które można odnieœć do działań ministra Macierewicza.

Co jeszcze?

Starania przywrócenia tradycji polskiego wojska, nawišzanie do postaw i bohaterstwa Legionów, Armii Krajowej, Żołnierzy Niezłomnych – to istotne we wzmacnianiu morale naszej armii.

Antoniemu Macierewiczowi udało się wzmocnić wschodniš flankę NATO?

Między innymi jemu, bowiem wzmocnienie wschodniej flanki NATO nie jest tylko zasługš Macierewicza, ale również jego poprzedników. Prace w tym zakresie podjęto zanim Macierewicz objšł stanowisko w MON, chociaż finał starań miał miejsce w trakcie szczytu NATO w Warszawie już za ministra Macierewicza.

Udało się polepszyć relacje Polski z USA w temacie obronnoœci?

To dobre pytanie. Antoni Macierewicz chciałby być postrzegany jako człowiek, który ma zaufanie USA, ale czy w istocie tak jest, trudno powiedzieć. Kłopotów MON z Amerykanami było tyle, że raczej trudno mówić o jakimœ nadzwyczajnym zaufaniu z tamtej strony. Były np. liczne zapewnienie Macierewicza jakie to zaawansowane uzbrojenie otrzymamy z USA - rakiety Tomahawk, Patriot, system Homar. Jak dotšd nic z tego nie sprawdziło się. U ministra Macierewicza było dużo zapowiedzi i na zapowiedziach kończyło się. Tak więc z tym polepszeniem coœ jest nie tak.

 

 

Za ministra Macierewicza udało się zwiększyć wydatki na obronnoœć.

Minister rzeczywiœcie dużo na ten temat mówił, ale gdyby nie Mateusz Morawiecki, odpowiadajšcy z finanse państwa i jego aprobata, to zwiększenia nakładów na obronę by nie było.

Minister Macierewicz przekazujšc swoje obowišzku ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi powiedział: „Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli się poczuć bezpiecznie.”

Macierewicz jest znany z kwiecistych i przesadnych w treœci wystšpień. Mam kłopot jeœli chodzi o ich ocenę w wymiarze konkretu. Oczywiœcie Polacy majš prawo czuć się lepiej widzšc amerykańskich żołnierzy, ale obecnoœć w Europie Œrodkowo-Wschodniej kilku natowskich batalionów nie rozwišzuje problemu naszego bezpieczeństwa w przypadku, gdyby doszło do wybuchu wojny. Dlatego minister Macierewicz przesadza ogłaszajšc jakšœ nadzwyczajnš poprawę bezpieczeństwa właœnie teraz.

Dzisiaj Polska jest w stanie obronić się przed najeŸdŸcami?

Nie tak dawno Macierewicz mówił, że w następstwie przeprowadzonej gry wojennej ustalono, że zdolnoœci obronne mamy marne. W maju 2017 r. MON ogłosił Koncepcję Obronnoœci RP z której wynika, że armię zdolnš obronić Polskę zamierza się dopiero zbudować. Sam Macierewicz zresztš ogłaszał, że takš armię zbuduje w cišgu dziesięciu lat, czyli do 2027 roku. Należy dziękować Bogu, że NATO wzmocniło flankę wschodniš, bo to jest główny element gwarantujšcy Polsce bezpieczeństwo , na siły własne nie możemy jeszcze liczyć. Polska armia wcišż nie dysponuje możliwoœciami skutecznego powstrzymania agresora. Cišgle pojawiajš się opinie, że Wojsko Polskie w razie agresji mogłoby co najwyżej przez trzy dni bronić Polski. Minister Błaszczak ma przed sobš bardzo trudne zadanie zbudowania armii, która będzie w stanie obronić nasze granice.

Zna pan ministra Błaszczaka jako specjalistę od armii?

Nie miałem takiej sposobnoœci.

W œrodowisku wojskowym jest znany jako fachowiec od obronnoœci?
Wœród ekspertów, publicystów i polityków zajmujšcych się obronnoœciš jak dotšd nie dostrzegłem Mariusza Błaszczaka. Jednak warto odnotować, że Antoni Macierewicz przed 2015 rokiem również nie interesował się wojskiem. Był kiedyœ wiceministrem obrony, ale zajmował się służbami tajnymi i rozwiazywaniem WSI. Nie zaprzštał sobie głowy siłami zbrojnymi i nie znał się na nich. Wobec ministra Błaszczaka, jako szefa MON, sš duże oczekiwania - trzeba wreszcie zaczšć modernizację armii. Przyznaję, że podziwiam ministra Błaszczaka widzšc ogrom zadań, jakie będzie musiał podjšć.

Dlaczego swojej misji nie mógł w dalszym cišgu pełnić minister Macierewicz?

Zabrakło mu wiedzy dzięki której mógłby swoje intuicje powišzać z konkretnymi działaniami. Nie dostrzegł potrzeby stworzenia nowej strategii obronnoœci RP, bez której trudno budować sensownie siły zbrojne i wydawać pienišdze na potrzebne uzbrojenie. Na stronie MON wskazywano jako obowišzujšce strategie opracowane pod rzšdami PO-PSL. Z wypowiedzi Macierewicza można wnosić, że uznawał je za nieaktualne, ale żadnych innych nie było. W MON przeprowadzono Strategiczny Przeglšd Obronny nie wiadomo w oparciu o jakš strategię. Ostatnio szef BBN zapowiedział podjęcie prac nad nowš strategiš bezpieczeństwa narodowego – powiem nareszcie! MON powinien zaczšć prace nad strategiš obronnoœci. Dzięki niej minister Błaszczak będzie mógł zajšć się budowš armii i programami modernizacji sił zbrojnych. Brak strategii i programów modernizacyjnych jest ciężkš wadš rzšdów ministra Macierewicza. Minister chlubił się wydawaniem pieniędzy, ale zaniedbał technicznš modernizację armii. 

Co się jeszcze nie udało?

MON ministra Macierewicz miał kłopot proceduralny przy podejmowaniu decyzji biznesowych w zwišzku z zakupami uzbrojenia. Minister zapowiadał zakupy, które nie były realizowane. Nie zrażony składał kolejne obietnice i tak bez końca. Miał też na własne życzenie problemy wizerunkowe, bronišc do upadłego pana Misiewicza, czy opowiadajšc z mównicy sejmowej na temat mistrali niby sprzedanych Rosji przez Egipt za dolara.

Polityka kadrowa ministra?

Ponieœliœmy spore straty kadrowe, w szczególnoœci jeœli chodzi o korpus dowódczy. Nie można było z generałów robić nieomal zdrajców wysługujšcych się Moskwie. Sprawy poszły za daleko.

Kto stoi za dymisjš Macierewicza? Prezydent, który był w konflikcie z szefem MON?

Wiele wskazuje, że Prezydent mógł domagać się dymisji Macierewicza, ale o tym musiała zdecydować tylko jedna osoba.

Kto?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

 

 

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL