Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Zybertowicz: Szydło może wrócić

Prof. Andrzej Zybertowicz
Fotorzepa, Radek Pasterski
Jeżeli dobra zmiana będzie zdolna do trwałego rzšdzenia Polskš, to nie wykluczam, że pani premier będzie mogła ponownie stanšć na czele rzšdu w kolejnym cyklu rozwojowym - mówi prof. Andrzej Zybertowicz w wywiadzie dla tygodnika "Wprost".

Zdaniem rozmówcy Elizy Olczyk rekonstrukcja rzšdu i wymiana premiera nastšpiła "w najlepszym momencie", gdy premier Szydło miała najlepsze notowania i zanim pojawiły się objawy jej zmęczenia.

- Przesunięcie pani premier do zadań zwišzanych z mniej frontalnym ostrzałem (...) to było pocišgniecie celne - mówił Zybertowicz.

Według profesora "dobra zmiana" mogłaby się okazać niezdolna do trwałego rzšdzenia w przypadku, gdyby po pierwszym etapie przejmowania instytucji od "œrodowisk skorumpowanych, co czasem następowało w trybie quasi-rewolucyjnym", nie potrafiła przejœć do etapu doboru profesjonalnych kadr.

Zybertowicz mówił również o swoim - budzšcym spore kontrowersje - pomyœle na utworzenie Maszyny Bezpieczeństwa Narracyjnego, w skrócie MaBeNa, która miałaby zapewnić skutecznš politykę informacyjnš rzšdu. Zybertowicz przypomniał, że mówił o tym od półtora roku, ale sprawa spotkała się z odzewem dopiero gdy pomysł zyskał konkretnš nazwę.

Zdaniem Zybertowicza obóz władzy "trochę zapracował" na lansowanš przez opozycję tezę, że Praw i Sprawiedliwoœć jako władza autorytarna musi się posługiwać propagandš, bo jego "wysiłki komunikacyjne bywajš toporne". I właœnie MaBeNa miałaby ułatwić władzy skutecznš narrację.

Zybertowicz twierdzi też, że to właœnie problemy komunikacyjne spowodowały, że po II wojnie œwiatowej Polska nie potrafiła się obsadzić w roli jej ofiary i jako taka - domagać się zadoœćuczynienia. Ten sam problem dotyczy procedury wszczęcia art. 7 przez Komisję Europejskš.

- Gdybyœmy odpowiednio wczeœnie rzeczowo argumentowali, że procedura zmierzajšca do wdrożenia art. 7 jest w sensie prawnym nie tylko wštpliwa, ale wprost niebezpieczna dla spójnoœci Unii, a sš opinie ekspertów na to wskazujšce, to kto wie, jak by się to wszystko potoczyło - uważa Andrzej Zybertowicz.

Pytany o to, czy jego Maszyna pomogłaby w realizacji idei rechrystianizacji Europy, o czym mówił Mateusz Morawiecki, profesor stwierdził, że "być może długofalowo tak", ale że obecnie nie jest priorytet, bo ważniejsze, by Polska odbudowała "straty reputacyjne spowodowane œmiałymi reformami". Najlepszš narracjš rechrystianizacji miałoby być natomiast pokazanie, że Polska potrafi połšczyć "wzrost gospodarczy z pielęgnowaniem tożsamoœci, obejmujšcej chrzeœcijaństwo i tradycyjnš rodzinę".

ródło: Wprost

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL