Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Nowoczesna: W 2018 roku projekt ustawy o zwišzkach partnerskich

tv.rp.pl
Projekty ustaw antysmogowych i o zwišzkach partnerskich, reforma wymiaru sprawiedliwoœci oraz liberalizacja prawa aborcyjnego - to najważniejsze projekty ustaw, które Nowoczesna złoży w Sejmie w 2018 r. W nowym roku partia będzie też budować koalicję przed wyborami samorzšdowymi.

Z poczštkiem stycznia Nowoczesna złoży w sejmie dwa projekty ustaw antysmogowych. Będš one poœwięcone m.in. finansowaniu działań zwalczajšcych smog, w tym programu wymiany pieców - tzw. kopciuchów.

"Będziemy proponowali zmianę w ustawie o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego tak, aby zadaniem własnym gminy była dopłata do czystych Ÿródeł energii dla gospodarstw domowych. W naszej diagnozie, jednym z kluczowych elementów, który blokuje walkę o czyste powietrze sš niskie dochody gospodarstw domowych, które w konsekwencji korzystajš z tanich paliw" - powiedział PAP poseł Nowoczesnej Marek Sowa.

Na poczštku roku Nowoczesna złoży też projekt ustawy o zwišzkach partnerskich. Nowoczesna chce, by zwišzki partnerskie były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego i były dostępne zarówno dla par jedno-, jak i różnopłciowych. Projekt zakłada też możliwoœć przyjęcia nazwiska partnera, czy możliwoœć wspólnego rozliczenia podatkowego i majštkowego.

Nowoczesna w 2018 r. złoży też projekt ustawy zwalczajšcy przemoc ekonomicznš. Partia chce wpisać do polskiego prawodawstwa pojęcie przemocy ekonomicznej, czyli - jak tłumaczyła PAP posłanka Monika Rosa - takiej formy przemocy, która wykorzystuje œrodki finansowe.

Przemoc ekonomiczna dotyczy m.in. zmuszania do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majštkiem, zakazywania członkowi rodziny pracy lub edukacji w celu zdobycia zatrudnienia, przywłaszczania do swoich celów wspólnych œrodków na prowadzenie gospodarstwa domowego, zmuszania starszego lub niepełnosprawnego członka rodziny do oddawania sowich dochodów lub przepisania swojego majštku, czy unikanie płacenia alimentów.

Projekt ustawy ma na celu ograniczenie tych zjawisk i ułatwienie ofiarom przemocy finansowej dochodzenia swoich praw.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, szefowa parlamentarnego zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwoœci, złożonego z posłów Nowoczesnej, PO i PSL zapowiedziała w rozmowie PAP, że w pierwszych miesišcach roku złoży w Sejmie projekty reformujšce sšdownictwo. "To będš projekty pokazujšce, w jakim kierunku należy reformować wymiar sprawiedliwoœci, aby działał sprawniej i był bardziej przystępny dla obywateli" - mówiła.

Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała, że projekty będš odpowiadały obszarom omawianym podczas spotkań zespołu. "Zajmowaliœmy się ograniczeniem kognicji sšdu (zakres spraw, którymi zajmujš się sędziowie) poprzez możliwoœć przekazania częœci kompetencji np. notariuszom. Myœlę, że przedstawimy projekt ustawy w tym zakresie" - tłumaczyła.

"Zajmowaliœmy się kwestiš opłat sšdowych, czyli w ogóle dostępem do wymiaru sprawiedliwoœci. Okazuje się, że jak porównamy możliwoœci zarobkowe Niemców i Polaków, a także wysokoœć opłat sšdowych, to okazuje się, że w Polsce te opłaty sš stosunkowo wysokie, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. W konsekwencji blokujš dostęp do wymiaru sprawiedliwoœci" - oœwiadczyła Gasiuk-Pihowicz.

Nowoczesna zamierza złożyć też projekt ustawy o œwiadomej prokreacji, który ma zliberalizować prawo aborcyjne. W nowym roku projekt ma trafić do Sejmu.

Projekt Nowoczesnej daje prawo do przerwania cišży w czterech przypadkach - trzech dotychczasowych: gdy cišża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upoœledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajšcej jego życiu, lub gdy cišża powstała w wyniku czynu zabronionego i dodatkowo pozwala na dokonanie aborcji do 12. tygodnia cišży, pod warunkiem odbycia wczeœniejszych konsultacji psychologicznych przez kobietę.

Zgodnie z projektem, najwczeœniej po 3 dniach od uzyskania zaœwiadczenia od psychologa, kobieta będzie mogła przerwać cišżę.

Ugrupowanie zapowiada też przygotowanie gospodarczych projektów ustaw, zwišzanych z deregulacjš, czy ułatwieniami dla przedsiębiorców.

Nowoczesna będzie też przygotowywać się do wyborów samorzšdowych. W pierwszym kwartale partia będzie prowadzić rozmowy koalicyjne z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. "Dla mnie ważne jest, żeby doszło do jak najszerszej koalicji - zarówno na wybory do sejmików wojewódzkich, jak i w wielu miejscach na wybory prezydenta i do rad miast" - podkreœliła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem koalicja ta powinna obejmować - oprócz PO - również SLD, ruchy miejskie, a także PSL.

Dotychczas Nowoczesna zawarła porozumienie dot. wyborów prezydenckich w Warszawie z PO. Zawarte 23 listopada przez ówczesnego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru i szefa PO Grzegorza Schetynę porozumienie, przewiduje, że poseł PO Rafał Trzaskowski będzie wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, a polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej - kandydatem na jego zastępcę w Ratuszu. 16 grudnia Rada Krajowa Nowoczesnej zatwierdziła to porozumienie.

W czwartek szefowa Nowoczesnej, na antenie radia TOK FM zadeklarowała, że w ramach budowy koalicji partii opozycyjnych w wyborach samorzšdowych do duetu Trzaskowski - Rabiej w Warszawie powinien też dołšczyć kandydat z SLD.

Nowoczesna chciałaby, aby prezydentem Gdańska została posłanka Ewa Lieder, która ubiegała się już o to stanowisko w 2014 r., startujšc w wyborach z komitetu Gdańsk Obywatelski. Lieder zajęła wówczas 3 miejsce.

Partia będzie też wspierać w wyborach na prezydenta Białegostoku dotychczasowego włodarza miasta Tadeusza Truskolaskiego (w 2006 i 2010 r. Truskolaski wygrał wybory na prezydenta Białegostoku jako bezpartyjny kandydat z ramienia PO; w 2014 r. po raz trzeci został prezydentem miasta startujšc z własnego komitetu wyborczego z poparciem PO).

Kandydatem Nowoczesnej w Nowej Soli jest Wadim Tyszkiewicz, który jest prezydentem tego miasta od 2002 roku (4 kadencje). Do grudnia Tyszkiewicz zasiadał w zarzšdzie Nowoczesnej.

Porozumienia opozycji nie ma w przypadku wyborów prezydenckich we Wrocławiu. Kandydatem Nowoczesnej w stolicy województwa dolnoœlšskiego jest poseł Michał Jaros (od 2005 do 2016 r. polityk Platformy Obywatelskiej). Jak powiedziała PAP Lubnauer, partia współpracuje z obecnym prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i jego œrodowiskiem, z którym wspólnie chce wyłonić kandydata w wyborach samorzšdowych. PO proponuje z kolei, by prezydentem Wrocławia została posłanka, prof. Alicja Chybicka.

Zdaniem szefowej Nowoczesnej, kandydaci na prezydentów innych miast muszš być wyłonieni w porozumieniu z innymi ugrupowaniami.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL