Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Godz. 22: Komisja zaczyna pracę nad ustawami o SN i KRS

PAP, Jakub Kamiński
PiS złożyło 47 poprawek do prezydenckich projektów ws. Krajowej Rady Sšdownictwa oraz Sšdu Najwyższego. Krótko po godz. 22 w œrodę sejmowa komisja sprawiedliwoœci i praw człowieka zaczęła omawiać poprawki PiS oraz opozycji do obu projektów. Komisja sprawiedliwoœci pozytywnie zaopiniowała 10 poprawek PiS złożonych w II czytaniu do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa. Negatywnie oceniła poprawki złożone przez kluby opozycyjne.

Generalnie poprawki PiS majš charakter doprecyzowujšcy i legislacyjny. 38 poprawek opozycji zmierza głównie do wykreœlenia najbardziej krytykowanych zapisów obu projektów.

Najważniejsza poprawka PiS ws. KRS przewiduje wykreœlenie własnej wczeœniejszej poprawki, że kandydatów do KRS mogły zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Najważniejszš poprawkš PiS ws. SN jest przyznanie prawa wnoszenia skargi nadzwyczajnej do SN także prezydentowi RP. Według innej poprawki, badajšc skargę nadzwyczajnš, SN mógłby zaskarżone orzeczenie sšdu uchylić nie tylko w całoœci - jak głosi projekt - ale również tylko w częœci. Kolejna poprawka PiS doprecyzowuje, że skargę takš można by składać od orzeczeń i sšdów powszechnych, i wojskowych.

Inna poprawka PiS głosi, że prezydent RP okreœli regulamin SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, z zastrzeżeniem, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego takiego regulaminu.

Komisje zajmujš się poprawkami do obu projektów Andrzeja Dudy w zwišzku ze złożeniem w œrodę, podczas II czytania obu projektów, kolejnych poprawek.

Komisja za 10 poprawkami do ustawy o KRS

Do projektu nowelizacji o KRS złożono łšcznie 23 poprawki, w tym 11 PiS. Najważniejsza pozytywnie zarekomendowana poprawka PiS ws. KRS przewiduje wykreœlenie wczeœniejszej poprawki tego klubu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Komisja negatywnie zaopiniowała 10 poprawek złożonych przez kluby opozycyjne i jednš PiS. Dwie poprawki klubu Kukiz'15 zostały wycofane przed głosowaniem.

Wczeœniej posłowie PO złożyli formalny wniosek o przerwę w posiedzeniu do czwartku. Wskazywali, że w II czytaniu kluby złożyły do prezydenckich projektów o KRS oraz o Sšdzie Najwyższym łšcznie blisko 90 poprawek i posłowie nie zdšżyli się z nimi zapoznać. Wniosek poparli posłowie Nowoczesnej. - Tam nie ma nic nowego, żadnych nowych instytucji się nie wprowadza. Mamy tylko zaopiniować poprawki, a nie prowadzić debatę - odpowiadał przewodniczšcy komisji Stanisław Piotrowicz z PiS. Wniosek został odrzucony - poparło go 12 posłów, przeciw było 17.

Pięć minut na uzasadnienie

Komisja negatywnie zaopiniowała także zgłoszone przez opozycję wnioski o odrzucenie projektu o KRS. Waldemar Buda z PiS "w zwišzku z torpedowaniem prac komisji" i "tyradami posłów opozycji" wniósł o ograniczenie wypowiedzi poszczególnych posłów do minuty. Piotrowicz zdecydował o ograniczeniu do pięciu minut uzasadnień poszczególnych klubów do złożonych przez nie poprawek do projektu o KRS. - Czas start! - powiedział udzielajšc głosu Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

- Co takiego dzieje się w tym tygodniu, że w nocy muszš być procedowane tak ważne ustawy? - pytał przedstawiciel Krajowej Rady Sšdownictwa sędzia Waldemar Żurek, apelujšc o przekazanie poprawek do zaopiniowania Radzie. Przewodniczšcy komisji odpowiadał, że obecny etap prac legislacyjnych nie jest już czasem na dyskusję o poszczególnych zapisach projektu.

Około godz. 23:30 komisja przystšpiła do dyskusji nad wnioskami i poprawkami złożonymi do projektu ustawy o SN.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL