Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Polityka

Godz. 22: Komisja zaczyna pracę nad ustawami o SN i KRS

PAP, Jakub Kamiński
PiS złożyło 47 poprawek do prezydenckich projektów ws. Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Krótko po godz. 22 w środę sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaczęła omawiać poprawki PiS oraz opozycji do obu projektów. Komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała 10 poprawek PiS złożonych w II czytaniu do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Negatywnie oceniła poprawki złożone przez kluby opozycyjne.

Generalnie poprawki PiS mają charakter doprecyzowujący i legislacyjny. 38 poprawek opozycji zmierza głównie do wykreślenia najbardziej krytykowanych zapisów obu projektów.

Najważniejsza poprawka PiS ws. KRS przewiduje wykreślenie własnej wcześniejszej poprawki, że kandydatów do KRS mogły zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Najważniejszą poprawką PiS ws. SN jest przyznanie prawa wnoszenia skargi nadzwyczajnej do SN także prezydentowi RP. Według innej poprawki, badając skargę nadzwyczajną, SN mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości - jak głosi projekt - ale również tylko w części. Kolejna poprawka PiS doprecyzowuje, że skargę taką można by składać od orzeczeń i sądów powszechnych, i wojskowych.

Inna poprawka PiS głosi, że prezydent RP określi regulamin SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, z zastrzeżeniem, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego takiego regulaminu.

Komisje zajmują się poprawkami do obu projektów Andrzeja Dudy w związku ze złożeniem w środę, podczas II czytania obu projektów, kolejnych poprawek.

Komisja za 10 poprawkami do ustawy o KRS

Do projektu nowelizacji o KRS złożono łącznie 23 poprawki, w tym 11 PiS. Najważniejsza pozytywnie zarekomendowana poprawka PiS ws. KRS przewiduje wykreślenie wcześniejszej poprawki tego klubu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Komisja negatywnie zaopiniowała 10 poprawek złożonych przez kluby opozycyjne i jedną PiS. Dwie poprawki klubu Kukiz'15 zostały wycofane przed głosowaniem.

Wcześniej posłowie PO złożyli formalny wniosek o przerwę w posiedzeniu do czwartku. Wskazywali, że w II czytaniu kluby złożyły do prezydenckich projektów o KRS oraz o Sądzie Najwyższym łącznie blisko 90 poprawek i posłowie nie zdążyli się z nimi zapoznać. Wniosek poparli posłowie Nowoczesnej. - Tam nie ma nic nowego, żadnych nowych instytucji się nie wprowadza. Mamy tylko zaopiniować poprawki, a nie prowadzić debatę - odpowiadał przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS. Wniosek został odrzucony - poparło go 12 posłów, przeciw było 17.

Pięć minut na uzasadnienie

Komisja negatywnie zaopiniowała także zgłoszone przez opozycję wnioski o odrzucenie projektu o KRS. Waldemar Buda z PiS "w związku z torpedowaniem prac komisji" i "tyradami posłów opozycji" wniósł o ograniczenie wypowiedzi poszczególnych posłów do minuty. Piotrowicz zdecydował o ograniczeniu do pięciu minut uzasadnień poszczególnych klubów do złożonych przez nie poprawek do projektu o KRS. - Czas start! - powiedział udzielając głosu Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

- Co takiego dzieje się w tym tygodniu, że w nocy muszą być procedowane tak ważne ustawy? - pytał przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek, apelując o przekazanie poprawek do zaopiniowania Radzie. Przewodniczący komisji odpowiadał, że obecny etap prac legislacyjnych nie jest już czasem na dyskusję o poszczególnych zapisach projektu.

Około godz. 23:30 komisja przystąpiła do dyskusji nad wnioskami i poprawkami złożonymi do projektu ustawy o SN.

Źródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL