Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Martin Schulz chce rozmawiać z Merkel o koalicji

AFP
Przewodniczšcy SPD Martin Schulz zaapelował podczas zjazdu swojej partii w Berlinie o zgodę na podjęcie rozmów o koalicji rzšdowej z blokiem chadeckim CDU/CSU Angeli Merkel. Częœć partii, w tym młodzieżówka SPD, Jusos, chce pozostać w opozycji.

- Nie musimy rzšdzić za wszelkš cenę, ale nie powinniœmy też odrzucać za wszelkš cenę możliwoœci udziału w rzšdzie - powiedział Schulz, rozpoczynajšc trzydniowy zjazd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. 600 delegatów ma zdecydować, czy SPD podejmie negocjacje z chadekami, czy też zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami przejdzie do opozycji, co będzie prawdopodobnie oznaczało koniecznoœć rozpisania przedterminowych wyborów.

Schulz uznał swojš winę za niekorzystny wynik w wyborach, w których SPD uzyskała zaledwie 20,5 proc. głosów, i przeprosił za porażkę. Zapewnił, że rozumie członków partii, którzy sš "zawiedzeni i wœciekli". Głosowanie nad projektem uchwały, w którym zarzšd SPD opowiada się za rozpoczęciem negocjacji, odbędzie się po południu.

Podczas dyskusji większoœć zabierajšcych głos opowiedziała się za rozmowami. Sprzeciw wobec sojuszu z CDU i CSU zgłaszali przede wszystkim przedstawiciele partyjnej młodzieżówki - Jusos. Delegatka z Berlina nazwała koalicję z chadekami "samobójstwem".

Dużš częœć przemówienia Schulz poœwięcił kwestiom europejskim, ostrzegajšc przed wzrostem wpływów w Europie sił prawicowych i ultranacjonalistycznych, które - jego zdaniem - chcš zniszczyć Unię Europejskš. - Popatrzcie na to, co dzieje się w Polsce: nasze wspólne wartoœci sš tam systematyczne podkopywane, a Unia (Europejska) jest niezdolna do przeciwstawienia się temu. Popatrzcie na Węgry. Ten kraj nie tylko odmówił nam solidarnoœci w kryzysie uchodŸczym, ale zawiera też daleko idšce umowy z Chinami i oddala się coraz bardziej od europejskiej wspólnoty - mówił niemiecki polityk.

- Jeœli nie zmienimy kursu, jeœli nie wzmocnimy Europy konkretnymi działaniami, to te siły zwyciężš - mówił szef SPD. - Musimy zorientować się, jak znaleŸć rozwišzania prowadzšce do innej, lepszej Europy - oœwiadczył.

Schulz przypomniał, że SPD przed blisko stu laty wysunęła po raz pierwszy propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Wyjaœnił, że taki punkt znalazł się w uchwalonym w 1925 roku Programie Heidelberskim partii. Szef SPD zaproponował, by w stulecie programu zrealizować ten postulat. - Chcę, by powstał europejski traktat konstytucyjny, który stworzy Europę federacyjnš - podkreœlił. Jak wyjaœnił, taki traktat powinien zostać wypracowany przez konwent, w którym uczestniczyć powinny "społeczeństwa obywatelskie i narody". - Kraje, które nie przyjmš takiego traktatu, powinny opuœcić Wspólnotę - oœwiadczył Schulz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL