Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Komisja: Wójt i burmistrz - tylko na dwie kadencje

PAP, Paweł Supernak
Dwukadencyjnoœć wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w czwartek pozytywnie zaopiniowała, przy sprzeciwie opozycji, sejmowa komisja nadzwyczajna do zmian w Kodeksie wyborczym. Ograniczenie to ma nie dotyczyć wyborów przed dniem wejœcia w życie nowych przepisów.

W zwišzku z wštpliwoœciami komisji o analizę propozycji dotyczšcej dwukadencyjnoœci w samorzšdach poproszone zostało w zeszłym tygodniu Biuro Legislacyjne. Na czwartkowym posiedzeniu komisji jego przedstawiciele zaproponowali inne brzmienie zapisu mówišcego o dwukadencyjnoœci.

Zgodnie z nowš propozycjš ograniczenie możliwoœci kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta ma nie dotyczyć wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta "przed dniem wejœcia w życie niniejszej ustawy". Ograniczenie ma też zostać umieszczone w innym artykule Kodeksu wyborczego - okreœlajšcym negatywne przesłanki dotyczšce biernego prawa wyborczego.

Komisja nadzwyczajna rozpatrujšca projekt zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS poparła sugestie Biura Legislacyjnego. Przedstawiciel wnioskodawców Łukasz Schreiber z PiS wyraził nadzieję, że tak sformułowane zapisy "rozwiejš jakiekolwiek wštpliwoœci i fake newsy o tym, że PiS chce wprowadzić tzw. wstecznš dwukadencyjnoœć".

Wykreœlenia z projektu PiS dwukadencyjnoœci chciały kluby opozycyjne: PO, Kukiz'15, Nowoczesna i PSL. - Naszš intencjš nie było atakowanie, ale nawet konstytucjonaliœci zwracali uwagę, że zaproponowany przez was zapis można inaczej interpretować - zwrócił się do PiS poseł PO Jacek Protas. W jego ocenie poprzednie zapisy budziły wštpliwoœci, czy intencjš nie jest wprowadzenie dwukadencyjnoœci obejmujšcej poprzednie kadencje w samorzšdzie. Jak podkreœlił, pomimo zmiany w projekcie PiS Platforma będzie głosować przeciwko kadencyjnoœci w samorzšdach, ponieważ byłoby to niezgodne z konstytucjš, która ogranicza jedynie kadencje prezydenta. - Jeżeli jest intencja kadencyjnoœci w samorzšdach, to trzeba to zapisać w konstytucji - zaznaczył Protas.

Marcin Horała z PiS odpowiedział, że konstytucja wprowadza ograniczenia prawa czynnego, nie odnosi się natomiast do biernego prawa wyborczego. Jak mówił, Kodeks wyborczy jest pełen ograniczeń biernego prawa wyborczego takich jak niekaralnoœć i ograniczenia wiekowe, które nie majš umocowania konstytucyjnego. W jego ocenie PO "dorabia do konstytucji przepisy, których tam nie ma".

Marek Wójcik ze Zwišzku Miast Polskich uznał propozycję dwukadencyjnoœci w samorzšdach za złš. Zapowiedział, że Zwišzek będzie apelować do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie noweli Kodeksu wyborczego, jeżeli zostanie ona przyjęta przez Sejm.

Dwukadencyjnoœć poparł Ruch Kontroli Wyborów. Jego przedstawicielka Ewa Stankiewicz zarzuciła posłom opozycji, że w ich ocenie "najbardziej demokratyczna byłaby putinowska Rosja". - Tam ta kadencja się nie kończy - dodała.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL