Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Departament Stanu do turystów z USA: Uważajcie

AFP
Departament Stanu w reakcji na wzrost zagrożenia spowodowany wydanš w œrodę decyzjš prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela wydał globalne ostrzeżenie, zalecajšce podróżujšcym za granicę Amerykanom szczególnš ostrożnoœć.

Ostrzeżenie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo "ataków terrorystycznych, politycznych rozruchów i działalnoœci kryminalnej skierowanej przeciw obywatelom USA bšdŸ amerykańskim interesom".

Ataki takie mogš się kierować przeciwko imprezom publicznym o dużej frekwencji, hotelom, klubom i restauracjom, miejscom kultu religijnego, szkołom, parkom, centrom handlowym, infrastrukturze turystycznej, œrodkom transportu publicznego i portom lotniczym.

Departament Stanu zalecił także wszystkim podróżujšcym Amerykanom zarejestrowanie się w specjalnym programie Smart Traveler Enrollment Program STEP (Program Rejestracji Rozważnych Podróżnych), który pozwala amerykańskim placówkom dyplomatycznym na całym œwiecie na szybkie odnalezienie podróżujšcych obywateli USA i w razie potrzeby na udzielenie im pomocy.

Ostrzeżenie zawiera listę państw, w podróżach do których obywatele amerykańscy powinni zachować wyjštkowš ostrożnoœć. Z państw europejskich na liœcie tej znajdujš się Turcja i Ukraina.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL