Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Wenezuela będzie szukać w sieci "mowy nienawiści"

fotolia.com
Rzšd Wenezueli poszerza swš władzę nad sektorem telekomunikacji. Minister łšcznoœci Jorge Rodriguez zapowiedział, że Krajowa Komisja Telekomunikacji będzie monitorowała media społecznoœciowe pod kštem "mowy nienawiœci" - informuje we wtorek AP.

Agencja zwraca uwagę, że tydzień wczeœniej wenezuelska Konstytuanta uchwaliła ustawę przewidujšcš kary do 20 lat więzienia za podżeganie do przemocy lub nienawiœci w telewizji, radiu bšdŸ w mediach społecznoœciowych.

Prezydent Nicolas Maduro oskarża przywódców opozycji o zamieszczanie w mediach społecznoœciowych przesłań, które doprowadziły w tym roku do fali protestów.

Przewodniczšcy kontrolowanego przez opozycję, ale zmarginalizowanego przez władze Zgromadzenia Narodowego Julio Borges ostrzegł, że władze będš wykorzystywały wspomnianš ustawę do karania ludzi krytykujšcych naruszanie praw człowieka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL