Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

#metoo w Kongresie USA? Nieformalna "lista obrzydliwców"

adobestock
Istnieje tzw. nieformalna "lista obrzydliwców" z nazwiskami mężczyzn pracujšcych na Kapitolu, którzy sš najbardziej znani ze swojego niestosownego zachowania na tle seksualnym - poinformowała telewizja CNN.

Według CNN zachowania te sš bardzo zróżnicowane, od komentarzy i gestów o podtekœcie seksualnym po próby nawišzania fizycznego kontaktu z młodszymi osobami. Lista ta ma być przekazywana "z ust do ust" nowym pracownikom.

Ponad 50 pragnšcych zachować anonimowoœć osób, które sš obecnie bšdŸ były pracownikami Kongresu, opisało stacji CNN przypadki molestowania seksualnego. Osoby te powiedziały, że na Kapitolu istniejš tzw. niepisane zasady, jak kobiety majš się zachować, by uniknšć molestowania - należy za wszelkš cenę unikać pozostawania w windzie sam na sam z kongresmanem bšdŸ senatorem, nie chodzić na nocne spotkania czy imprezy, na których serwowany jest alkohol, oraz nie mówić o molestowaniu seksualnym przez własnego szefa, gdyż może to zakończyć karierę ofiary.

Znaczna większoœć rozmawiajšcych ze stacjš powiedziała, że osobiœcie doœwiadczyła molestowania seksualnego albo zna osobę, której się to przytrafiło. Jeden z byłych pracowników Izby Reprezentantów USA powiedział CNN, że w œrodowisku "z tak dużš liczbš młodych kobiet mężczyŸni się nie kontrolujš". Inna osoba pracujšca wczeœniej w Senacie USA dodała: "my między sobš o tym wiemy" i zauważyła, że czasami młodsi pracownicy majš nadzieję, że pozwalanie na takie występki pomoże im w karierze.

We wtorek odbyło się przesłuchanie w komisji Izby Reprezentantów USA majšce zweryfikować przepisy prawne Izby dotyczšce zwalczania molestowania seksualnego, a w zeszłym tygodniu Senat USA przegłosował rezolucję, która wprowadza dla senatorów, pracowników Kongresu i stażystów obowišzkowe szkolenia dotyczšce problemu molestowania seksualnego.

Producent filmowy Harvey Weinstein został pod koniec paŸdziernika br. oskarżony o molestowanie seksualne kobiet. Sprawa ta pokazała między innym, jak ogromna jest skala tego zjawiska i jak wiele osobistoœci Hollywood wiedziało o jego występkach i przez lata nie reagowało.

Od ponad miesišca niemal codziennie ujawniajš się ofiary molestowania seksualnego w Hollywood i w œwiecie amerykańskiej polityki.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL