Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Komunistyczna Partia Chin ma nowe kierownictwo

AFP
W Pekinie został przedstawiony nowy skład najwyższego komitetu kierujšcego Komunistycznš Partiš Chin. Zgodnie z prognozami ekspertów prezydent i jednoczeœnie sekretarz generalny partii Xi Jinping otoczył się w komitecie swoimi stronnikami.

Konferencja prasowa, na której oficjalnie ogłoszono skład najbardziej wpływowego chińskiego komitetu, rozpoczęła się w południe czasu lokalnego (6.00 rano w Polsce). Za dzierżšcym niemal absolutnš władzę prezydentem Xi na scenę w hali wschodniej Wielkiej Hali Ludowej wkroczyło pozostałych szeœciu najpotężniejszych ludzi w Chinach.

Oprócz Xi, swoje miejsce w siedmioosobowym Stałym Komitecie Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh zachował tylko premier Li Keqiang. Kolejne pięć zajęli Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji i Han Zheng.

Większoœć nowych członków komitetu uważanych jest za stronników prezydenta. Według komentatorów Xi, okreœlany jako najsilniejszy chiński przywódca od dziesięcioleci, otoczył się w komitecie zaufanymi ludŸmi, by zapewnić sobie jeszcze większš swobodę rzšdzenia.

W komitecie nie znalazł się nikt na tyle młody, by mógł – w zgodzie z panujšcymi w partii zwyczajami - zastšpić Xi na stanowisku sekretarza generalnego w 2022 roku i sprawować władzę przez dwie kolejne kadencje.

W krótkim przemówieniu Xi przypomniał, że zakończony dzień wczeœniej XIX krajowy zjazd KPCh wyznaczył nowe, ambitne cele, w tym "wielkie odrodzenie narodu chińskiego" i modernizację kraju. Podkreœlił, że rozwój kraju powinien przynieœć korzyœci wszystkim jego obywatelom. - Życie wszystkich Chińczyków będzie z roku na rok coraz lepsze - powiedział.

Na zjeŸdzie KPCh Xi ogłosił nastanie "nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice", w której Chiny umocniš swojš pozycję na œwiecie i do 2050 roku stanš się bogatym mocarstwem ze "œwiatowej klasy armiš".

Zmiany w rzšdzšcej armiš Centralnej Komisji Wojskowej

Media chińskie ogłosiły także nowy skład partyjnej Centralnej Komisji Wojskowej (CKW), której podlegajš siły zbrojne Chin. Przewodniczšcym komisji ponownie został prezydent kraju Xi Jinping, powołano natomiast nowych wiceprzewodniczšcych.

Na pierwszego zastępcę Xi w CKW awansował jej dotychczasowy drugi wiceprzewodniczšcy, generał sił powietrznych Xu Qiliang. Xu zastšpił 70-letniego generała Fan Changlonga, który odszedł na emeryturę.

Miejsce drugiego wiceprzewodniczšcego zajšł były dyrektor wydziału uzbrojenia CKW generał Zhang Youxia. Wbrew spekulacjom hongkońskiej prasy nie zwiększono liczby zastępców szefa komisji.

Komentatorzy podkreœlali wczeœniej, że Xi, okreœlany jako najsilniejszy chiński przywódca od dziesięcioleci, ma decydujšcy głos w obsadzie wpływowej komisji i stopniowo zwiększa swojš kontrolę nad armiš.

Od 2015 roku Xi restrukturyzuje Chińskš Armię Ludowo-Wyzwoleńczš. Od tego czasu kompetencje czterech rozwišzanych wydziałów głównych – kadrowego, politycznego, logistycznego i uzbrojenia - rozdzielono pomiędzy 15 nowo utworzonych wydziałów. Z siedmiu okręgów wojskowych utworzono pięć dowództw.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL