Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

NATO odrzuca oskarżenia Rosji ws. rozlokowania wojsk w Polsce

AFP
Rozlokowanie wojsk NATO, w tym amerykańskich, we wschodniej częœci terytorium Sojuszu, nie łamie porozumień z Rosjš - oznajmił rzecznik NATO. Oœwiadczenie jest odpowiedziš na zarzuty Rosji, że USA rozlokowały w Polsce dywizję wojsk NATO, a nie brygadę.

"Sojusz Północnoatlantycki całkowicie przestrzega postanowień Aktu NATO-Rosja" - czytamy w oœwiadczeniu rzecznika NATO Piersa Cazaleta.

"W odpowiedzi na bezprawnš aneksję Krymu przez Rosję i koncentrację wojsk w pobliżu granic Sojuszu, NATO rozlokowało ok. 4 tys. żołnierzy we wschodniej częœci swojego terytorium. Poziom tego rozlokowania oraz dodatkowego bilateralnego rozlokowania dokonanego przez Stany Zjednoczone jest znacznie niższy, niż jakiekolwiek sensowne zdefiniowanie terminu znaczšce siły bojowe, zawartego w Akcie NATO-Rosja" - dodał rzecznik.

Cazalet zapewnił, że "działania NATO sš defensywne, proporcjonalne i całkowicie zgodne ze zobowišzaniami międzynarodowymi".

"Jakiekolwiek oskarżenia, że NATO narusza postanowienia Aktu lub że łamie dane obietnice, sš nieprawdziwe" - oznajmił.

W czwartek rosyjskie ministerstwo obrony Rosji oœwiadczyło, że w ramach rotacji jednostek amerykańskich w Polsce podczas operacji Atlantic Resolve, w pobliżu granic rosyjskich została rozlokowana nie brygada, lecz dywizja wojsk USA. Resort ocenił, że "w ten sposób, wbrew wszystkim deklaracjom NATO i USA o nieznaczšcych siłach wojskowych œcišganych ku granicom rosyjskim, de facto teraz rozlokowano już nie brygadę, a dywizję zmechanizowanš sił zbrojnych USA".

"2. brygada pancerna USA przybyła po cichu do Polski i rozlokowała się tam (...) razem ze swoim sprzętem pancernym" - głosi oœwiadczenie rosyjskiego MON. "W Polsce i republikach bałtyckich (tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii) nie znikł pozostawiony tam sprzęt wojskowy 2. amerykańskiej brygady pancernej" - dodano.

Zdaniem ministerstwa z najbliższej bazy amerykańskiej w Europie w niemieckim Rammstein w cišgu dwóch godzin można teraz przerzucić przygotowany skład osobowy. Resort obrony Rosji zakończył komunikat pytaniem: "Kto więc przygotowuje agresję?".

Ministerstwo oceniło ponadto, że rotacja oddziałów amerykańskich w Polsce i krajach bałtyckich odbywała się "na tle ćwiczeń Zapad-2017". Na terytorium Rosji i Białorusi odbyły się w dniach 14-20 wrzeœnia wspólne strategiczne ćwiczenia wojskowe obu krajów. Rosyjski resort oskarżył Polskę i państwa bałtyckie o "histerię dotyczšcš zagrożenia rosyjskiego w zwišzku z ćwiczeniami", którš następnie okreœlił jako "zasłonę informacyjnš dla operacji Pentagonu".

29 wrzeœnia w Żaganiu (Lubuskie) odbyła się ceremonia zwišzana ze zmianš jednostek pełnišcych misję w ramach operacji Atlantic Resolve w Polsce i innych państwach tzw. wschodniej flanki NATO. Po dziewięciu miesišcach służby opuœcili Polskę żołnierze 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, należšcej do 4. Dywizji Piechoty z fortu Carson. Zastšpili ich żołnierze 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Piechoty Armii USA z Fort Riley w Kansas. Dowództwo brygady jest zlokalizowane w Polsce. Zaplanowano, że dwa bataliony udadzš się do Niemiec, gdzie będš ćwiczyć na poligonie, jeden batalion uda się do Rumunii, dwie kompanie do Bułgarii, a jedna, na Węgry.

Po anektowaniu Krymu przez Rosję w 2014 r. Stany Zjednoczone wystšpiły z inicjatywš zwiększenia obecnoœci w Europie (European Reassurance Initiative - ERI). Elementem tych działań jest operacja Atlantic Resolve, majšca zapewnić rotacyjnš, trwałš obecnoœć sił USA także w tych regionach, gdzie wczeœniej nie stacjonowały znaczšce siły USA.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL