Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Izrael zadowolony z wystšpienia USA z UNESCO

AFP
Izraelskie władze wyraziły w czwartek zadowolenie z wystšpienia Stanów Zjednoczonych z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oœwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO). To "poczštek nowej ery w ONZ" i dowód na to, że "jest cena" za antyizraelskie stanowisko.

"W Organizacji Narodów Zjednoczonych wkraczamy w nowš erę: takš, że gdy dopuszczamy się dyskryminowania Izraela, musimy zapłacić cenę" - oœwiadczył ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. 

Wczeœniej szefowa UNESCO Irina Bokowa wyraziła ubolewanie z powodu decyzji USA i nazwała ten krok stratš dla ONZ. 

O opuszczeniu UNESCO przez Stany Zjednoczone poinformował w czwartek Departament Stanu USA, zaznaczajšc że "nie było to łatwe"; decyzja wejdzie w życie 31 grudnia. 

Jak argumentowano, decyzja "odzwierciedla obawy USA w zwišzku z rosnšcymi należnoœciami UNESCO, potrzebš elementarnej reformy organizacji i utrzymujšcymi się antyizraelskimi uprzedzeniami". Amerykański resort dyplomacji podkreœlił, że USA będš starały się "angażować w charakterze nieczłonkowskiego państwa obserwatora w celu wniesienia (do organizacji - PAP) amerykańskich poglšdów, punktu widzenia i opinii". 

USA wstrzymały finansowanie UNESCO po przyjęciu do tej organizacji Palestyny. UNESCO to pierwszš oenzetowska agenda, która przyznała Palestyńczykom pełne członkostwo w paŸdzierniku 2011 roku. Jeszcze przed przyjęciem Palestyny do organizacji USA groziły UNESCO zawieszeniem finansowania. Waszyngton wpłacał do kasy UNESCO 80 mln dolarów rocznie, czyli 22 proc. jej budżetu. 

Prawodawstwo z lat 90. zakazuje Stanom Zjednoczonym finansowania każdej instytucji ONZ, przyznajšcej pełne członkostwo jakiemukolwiek podmiotowi, który nie dysponuje "uznawanymi międzynarodowo atrybutami" państwowoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL