Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Niemcy: Szef MSZ ostrzega przed wojnš na Bliskim Wschodzie

AFP
Szef dyplomacji Niemiec Sigmar Gabriel ostrzegł przed skutkami ewentualnego wycofania się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. Jego zdaniem taka decyzja prowadziłaby do nowej spirali zbrojeń zwiększajšc groŸbę wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

W wywiadzie dla gazet należšcych do Redaktionswerk Deutschland (RND) Gabriel powiedział, że skutkiem wyjœcia Stanów Zjednoczonych z porozumienia mogłoby być ponowne podjęcie przez Iran prac nad broniš atomowš. Izrael odebrałby to jako bezpoœrednie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa i zagroziłby uderzeniami militarnymi.

- Powróciłaby groŸba nowej wojny - ostrzegł szef niemieckiej dyplomacji.

Zdaniem Gabriela niebezpieczeństwo atomowego wyœcigu zbrojeń dotyczy całego œwiata. - Niektóre kraje mogš potraktować fiasko umowy z Iranem jak bodziec do przyspieszenia zabiegów o pozyskanie własnej broni atomowej - powiedział polityk niemieckiej SPD. 

- Jeżeli umowa z Iranem zostanie zerwana, można będzie pożegnać się z nadziejš na zawarcie umowy z Koreš Północnš - ostrzegł Gabriel.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma dziœ ogłosić nowš strategię USA wobec Iranu. W zeszłym tygodniu Trump oœwiadczył, że Iran nie wypełnił zobowišzań wynikajšcych z porozumienia nuklearnego ze œwiatowymi mocarstwami z 2015 roku, i zapowiedział, że wkrótce poinformuje o swojej decyzji w sprawie dalszego uczestnictwa USA w tej umowie.

Na mocy porozumienia z 2015 roku Iran zgodził się na ograniczenie swego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji międzynarodowych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL