Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Gowin: 4 listopada prezentacja nowej formacji. Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się

PAP/Tomasz Gzell
4 listopada podczas kongresu Polski Razem zostanie zaprezentowana nowa formacja polityczna - zapowiedział szef partii Jarosław Gowin. Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o nowe œrodowiska, które podjęły współpracę z Polskš Razem, m.in. o Republikanów - podkreœlił.

Na pištkowej konferencji w Sejmie Gowin powiedział, że poza Republikanami, jego ugrupowanie będzie współpracowało ze œrodowiskami wolnoœciowymi i samorzšdowymi. 

"Łšczy nas wiara w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatnš własnoœć, a równoczeœnie przywišzanie do tradycyjnych wartoœci, takich jak naród, patriotyzm i wiara chrzeœcijańska" - podkreœlił wicepremier. "Wszystkich nas łšczy też przekonanie, że w polityce najważniejsza jest gospodarka" - dodał Gowin. 

Jak mówił, œrodowiska samorzšdowe sš ważne, ponieważ nacisk w programie nowej partii zostanie położony właœnie na samorzšd. Dopytywany dodał, że nazwa nowej formacji zostanie ujawniona podczas listopadowego kongresu. 

We wczeœniejszych wypowiedziach, Gowin mówił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "wyrażał radoœć z tego poszerzenia". 

Wiceprezes Polski Razem wicemarszałek Senatu Adam Bielan podkreœlił na pištkowej konferencji, że celem obozu rzšdzšcego jest by "jak najlepiej i jak najdłużej rzšdzić Polskš". "Chcemy, żeby prawica mogła zbudować silne, ale i nowoczesne państwo. Chcemy przycišgać jak najwięcej œrodowisk, które pozostawały dotšd poza obozem Zjednoczonej Prawicy" - oœwiadczył. 

Ocenił, że œrodowiska, które deklarujš chęć przyłšczenia się do Zjednoczonej Prawicy sš "bardzo bogate intelektualnie i w sensie strukturalnym". Podkreœlił, "że to nie koniec zapowiedzi +przedkongresowych+". "Na kolejnych konferencjach prasowych będziemy ujawniać kolejne osoby i œrodowiska, które 4 listopada do nas dołšczš" - poinformował Bielan. 

Wiceminister rozwoju, członkini Polski Razem, Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nowa partia ma stanowić "zwinnš nogę gospodarczš" obecnej koalicji rzšdzšcej. Jak dodała, jej "flagowym projektem w tym sezonie politycznym" będzie "wdrażanie wielu ułatwień w prowadzeniu małej działalnoœci gospodarczej w Polsce". Poinformowała, że trwajš też prace nad "zestawem przywilejów podatkowych, które sprawiš, że przedsiębiorcy będš chcieli szukać nowych produktów i realizować nowe usługi". 

Prezes Stowarzyszenia Republikanów Karol Rabenda wyraził nadzieję, że pištkowa deklaracja o współpracy będzie "poczštkiem budowania szerokiego frontu na rzecz dobrych zmian w polskiej polityce". Podkreœlił, że rolš Republikanów jest "wprowadzanie do sfery publicznej osób, o podobnych poglšdach".

Posłanka koła Republikanie Magdalena Błeńska zaznaczyła, że jej œrodowisko, "chce przejœć od postulatów do realizacji wolnorynkowych założeń". "Dlatego nawišzujemy tš współpracę" - podkreœliła. 

Przedstawiciel œrodowiska wolnoœciowego Robert Anacki powiedział, że "młode pokolenie, wraz z doœwiadczonymi politykami, jest w stanie wprowadzić postulowane zmiany". Ocenił, że "sš one realne". 

Z kolei reprezentujšcy œrodowisko samorzšdowe prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński zaprosił "samorzšdowców oraz lokalnych liderów" do współpracy. "Chciałbym, żeby œrodowisko samorzšdowe, będšce najbliżej obywatela, mogło cały czas przedstawiać swoje propozycje; będziemy mieli wtedy wpływ na lepsze życie mieszkańców wsi i miast" - oœwiadczył.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL