Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

W pištek spotkanie Jarosław Kaczyński - Andrzej Duda

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim odbędzie się w pištek o godz. 17. w Belwederze - dowiedziała się PAP z nieoficjalnych Ÿródeł. Tematem spotkania będš poprawki PiS do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Prezydent ma przedstawić swojš opinię w tej sprawie.

Poprawki PiS do swoich projektów ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa prezydent otrzymał w ubiegłym tygodniu. Treœć poprawek nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczš m.in. rozwišzań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większoœciš trzech pištych głosów wybrać członków KRS-sędziów.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w ostatnich dniach, że prezydent Duda jest otwarty na kompromis dotyczšcy reformy sšdownictwa. Ale - podkreœlił - na warunkach, które sš dla niego kluczowe dla powodzenia tej reformy. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński pytany niedawno w Radiu Zet, czy propozycje poprawek "zadowalajš" prezydenta powiedział: - Tę ocenę pan prezydent przekaże osobiœcie panu prezesowi w pištek na spotkaniu.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik ds. referendum konstytucyjnego Paweł Mucha, wyraził przekonanie, że możliwe jest osišgnięcie porozumienia ws. projektów o KRS i SN. Dodał, że propozycje PiS były analizowane w Biurze Prawa i Ustroju, pod nadzorem pani minister Anny Surówki-Pasek i bezpoœrednio przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Jestem przekonany, że możliwe jest osišgnięcie porozumienia w tym zakresie - dodał.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwoœć wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sšdu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwoœciš wystšpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajnš do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 paŸdziernika 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełniš swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich œrodowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większoœciš 3/5 głosów na wspólnš czteroletniš kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spoœród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL