Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Mariano Rajoy apeluje o odwołanie referendum niepodległościowego w Katalonii

AFP
Premier Hiszpanii Mariano Rajoy wezwał regionalnych przywódców Katalonii do rezygnacji z planowanego referendum w sprawie jej niepodległoœci, które jego zdaniem oznaczałoby złamanie obowišzujšcego prawa.

- Nie idŸcie dalej. Wróćcie do prawa i demokracji. To referendum jest chimerš - powiedział Rajoy w transmitowanym przez telewizję przemówieniu. Dodał, że jakiekolwiek działanie łamišce prawo spotka się ze stosownš odpowiedziš.

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawiesił wyznaczone na 1 paŸdziernika referendum po zaskarżeniu jego legalnoœci przez rzšd. Zdaniem rzšdu głosowanie takie byłoby sprzeczne z uchwalonš w 1978 roku konstytucjš Hiszpanii, która deklaruje niepodzielnoœć terytorium państwa.

Na mocy artykułu 155 ustawy zasadniczej rzšd Hiszpanii może zawieszać uprawnienia wykonawcze rzšdów regionalnych. Na razie nie skorzystał z tej opcji, starajšc się udaremnić referendum na drodze sšdowej.

Hiszpański rzšd przejmuje budżet Katalonii

W œlad za aresztowaniami katalońskich polityków i konfiskatš wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyznaczonego na 1 paŸdziernika referendum w sprawie niepodległoœci Katalonii Madryt przejšł kontrolę nad funduszami katalońskiej administracji.


Jak oœwiadczył w œrodę Cristobal Montoro, minister skarbu w rzšdzie premiera Mariano Rajoya, kontrola finansów katalońskiej administracji regionalnej ma charakter "bezterminowy" i będzie trwała "tak długo, jak będzie trzeba". Ma to służyć, jak podkreœlił, zagwarantowaniu przestrzegania obowišzujšcego prawa.


Oznacza to, iż rzšd w Madrycie przejmie funkcje bezpoœredniego "płatnika" i będzie odtšd sam decydował o sposobie wydatkowania 1,4 miliarda euro miesięcznie, to jest kwoty, którš dysponował dotšd Generalitat, rzšd regionalnej autonomii katalońskiej, na utrzymanie służb publicznych, opiekę zdrowotnš, edukację i œwiadczenia socjalne.


Hiszpańska agencja EFE komentuje tę decyzję rzšdu w Madrycie jako sposób zapobieżenia wykorzystaniu pieniędzy z katalońskiego budżetu na przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległoœci tego regionu.


Katalonia jest najbogatszym regionem Hiszpanii, a jej PKB stanowiło w ubiegłym roku 18,9 proc. całego hiszpańskiego PKB.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL