Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Paweł Kukiz: Reparacje nie sš sprawš zamkniętš

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kwestia reparacji wojennych od Niemiec nie jest sprawš zamkniętš - uważa Paweł Kukiz. Jak dodał, Polska została bardzo poszkodowana w wyniku II wojny œwiatowej - nie objšł nas plan Marshalla, dostaliœmy się pod strefę wpływów sowieckich.

- Z całš pewnoœciš Polska została bardzo poszkodowana w wyniku II wojny œwiatowej i nie mówię tutaj o stopniu poszkodowania na tle innych państw œwiata. Została poszkodowana z tego powodu, że właœciwie nie objšł nas plan Marshalla, dostaliœmy się pod strefę wpływów sowieckich, a ta strefa raczej nie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu Polski. Wręcz przeciwnie – pracowaliœmy na Zwišzek Sowiecki - podkreœlił w rozmowie z PAP Paweł Kukiz.

W jego ocenie, w kwestii reparacji od Niemiec nie chodzi tylko o "sprawy materialne", o "pozostawiony majštek na Wschodzie", bo w rzeczywistoœci „nikt nie jest w stanie za żadne pienišdze wycenić istnień ludzkich". - Zabito mi dziadków: jednego zabili mi Niemcy, drugiego Rosjanie. To jest mimo wszystko pewna forma sieroctwa – zaznaczył Kukiz. Te straty, podkreœlił, „skutkujš do tego pokolenia”.

Jak zauważył lider Kukiz’15, przez 70 lat nikt nie ubiegał się o takie odszkodowania na drodze dyplomatycznej. - Takie sprawy załatwia się na drodze dyplomatycznej, załatwia się to przede wszystkim w kuluarach, a nie robi się z tego politycznego show – dodał.

Kukiz jest przekonany, "że znacznie więcej w tej sprawie ugrałoby się rozpoczynajšc od dyplomacji". - Takie przenoszenie sprawy na obszar publiczny to ostatecznoœć - ocenił polityk.

- Nie robiłbym tego w ten sposób, że najpierw ogłaszam narodowi, że będę domagać się reparacji wojennych od Niemiec, tylko taki komunikat ogłosiłbym pokazujšc dokumenty, że ubiegamy się już np. trzy lata, a oni (Niemcy) nic nie robiš w tej kwestii - podkreœlił.

Jednoczeœnie polityk zauważył, że amerykański plan Marshalla, który służył odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie œwiatowej, objšł Niemcy, które sš teraz bardzo bogatym, wysoko rozwiniętym państwem. - W ich interesie również powinna być silna Polska. Dopóki nie zrekompensujš Polakom tego, czego Polaków pozbawili ich przodkowie, sumienie nie powinno im dać spać spokojnie – ocenił Paweł Kukiz.

O sprawie reparacji mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na lipcowej konwencji Zjednoczonej Prawicy. Lider PiS wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, których "tak naprawdę nie odrobiliœmy do dziœ".

W opublikowanej w zeszłym tygodniu na stronie Sejmu ekspertyzie Biura Analiz Sejmowych dot. reparacji wojennych, stwierdzono, że zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługujš roszczenia odszkodowawcze od Republiki Federalnej Niemiec.

- Według powojennych szacunków straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy w zwišzku z II wojnš œwiatowš, wyniosły ponad 258 mld przedwojennych zł. W przeliczeniu na walutę dolarowš wynosiły one około 48,8 mld dolarów amerykańskich, przy zastosowaniu kursu z sierpnia 1939 r., zgodnie z którym 1 dolar odpowiadał 5,3 zł – czytamy w opinii BAS.

Z kolei zespół ekspertów niemieckiego parlamentu 28 sierpnia wydał opinię dotyczšcš polskich roszczeń reparacyjnych od Niemiec za straty podczas II wojny œwiatowej. Z opinii tej wynikało, że polskie roszczenia, zarówno państwowe, jak i indywidualne, sš nieuzasadnione. Autorzy opinii zastrzegali, że przedstawione stanowisko nie jest oficjalnym stanowiskiem Bundestagu

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL