Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Petru: zakaz handlu w niedzielę zniszczy miejsca pracy, zwłaszcza we wschodniej Polsce

PAP
Szef Nowoczesnej Ryszard Petru przestrzegał w sobotę w Rzeszowie, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę będzie oznaczało niszczenie miejsc pracy, zwłaszcza we wschodniej Polsce, gdzie przy granicy zakupy robiš Ukraińcy i Białorusini.

Obywatelski projekt wprowadzajšcy ograniczenia w handlu w niedzielę trafił do Sejmu jesieniš zeszłego roku. Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarnoœć", zakłada ograniczenie handlu w niedzielę w większoœci placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Miałyby one dotyczyć m.in. niedziel przedœwištecznych, a także np. stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami.

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska mówiła pod koniec czerwca, że rozsšdnš propozycjš jest "etapowanie" ograniczania handlu w niedziele i wprowadzenie dwóch niedziel wolnych od handlu w miesišcu. "Ale dzisiaj sš to decyzje leżšce po stronie parlamentu i tempo prac też zależy od pracy komisji polityki społecznej, która proceduje ten projekt" - powiedziała. Pytana, czy do końca roku parlament upora się z tš regulacjš i wejdzie ona w życie, odpowiedziała, że "to jest realne". "Chciałabym, żeby projekt ustawy był wczeœniej przyjęty niż do końca grudnia, żeby było odpowiednio wystarczajšce vacatio legis. Myœlę, że możliwe byłoby zamknięcie tych prac do końca paŸdziernika i realne jest cišgle wejœcie ustawy od 1 stycznia 2018 r. w życie w kształcie, w którym przyjmie jš parlament" - powiedziała.

Głos w tej sprawie Petru zabrał na sobotniej konferencji prasowej w Rzeszowie. Polityk przypomniał, że w weekendy zakupy w regionach przygranicznych robiš głównie Ukraińcy i Białorusini, dajšc tym samym Polakom miejsca pracy i dochody.

"Ci, którzy w Sejmie w najbliższym czasie będš decydować o zakazie handlu w niedzielę, tak naprawdę niszczš miejsca pracy w tej częœci Polski, która nie jest najbogatsza, która potrzebuje rozwoju, potrzebuje wsparcia, a nie realizacji chorej ideologii, w konsekwencji czego, mniej będzie miejsc pracy i wynagrodzenia będš niższe" – mówił lider Nowoczesnej.

Według Petru w Polsce 30 proc. handlu odbywa się właœnie w weekendy. "Dla takich miast, jak Przemyœl czy Białystok, jest to znacznie więcej, w ogóle dla œciany wschodniej jest to więcej" - wskazywał.

Politycy Nowoczesnej rozmawiali w pištek i sobotę w Rzeszowie na temat programu ugrupowania dla Polski Wschodniej. W spotkaniu udział wzięli działacze Nowoczesnej z pięciu wschodnich województw kraju.

Lider Nowoczesnej, oprócz możliwego wprowadzenia zakaz handlu w niedzielę, do problemów Polski Wschodniej zaliczył też brak infrastruktury.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL