Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Rosja chce rozmieszczenia misji ONZ w Donbasie poczštkowo na pół roku

AFP
Rosja proponuje, by misja pokojowa ONZ w Donbasie działała najpierw przez pół roku od momentu wycofania wojsk i sprzętu z linii rozgraniczenia walczšcych stron - podały media w Moskwie, powołujšc się na rosyjski projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zaproponowany przez Rosję projekt rezolucji głosi, że misja ONZ ma wesprzeć ochronę specjalnej misji obserwacyjnej OBWE działajšcej na wschodzie Ukrainy. Misja ONZ będzie powołana "po całkowitym wycofaniu sił i œrodków (walczšcych) stron z linii rozgraniczenia na okres szeœć miesięcy" - głosi dokument.

W projekcie mowa jest też o tym, iż szef misji będzie składał raporty bezpoœrednio sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi.

Projekt rezolucji opisuje misję ONZ jako uzbrojonš w lekkš broń i "upoważnionš wyłšcznie do zapewnienia bezpieczeństwa grup obserwatorów specjalnej misji obserwacyjnej OBWE".

Rosyjska agencja TASS, która zapoznała się z projektem we wtorek wieczorem, opisuje, iż zgodnie z tekstem w razie przyjęcia rezolucji dalsze działania należałyby do sekretarza generalnego ONZ.

Miałby on, jak głosi dokument, "jak najszybciej przedstawić" RB ONZ rekomendacje "dotyczšce liczebnoœci i składu narodowoœciowego" oraz kompetencji przyszłej misji. Przy czym, rekomendacje te powinny być uzgodnione "z rzšdem Ukrainy i z przedstawicielami poszczególnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego na Ukrainie" - zapisano w projekcie.

W proponowanej przez Rosję rezolucji mowa jest o "pełnym poszanowaniu suwerennoœci, niepodległoœci i integralnoœci terytorialnej Ukrainy". Głosi ona ponadto, że uregulowanie konfliktu w Donbasie jest możliwe tylko poprzez całkowitš realizację porozumień mińskich.

Według agencji TASS projekt został zaproponowany 5 wrzeœnia i dotšd odbyły się dwie rundy konsultacji, które nie dały znaczšcych postępów. Wniesiono jednak poprawkę, zgodnie z którš funkcjonariusze misji ONZ mogliby ochraniać obserwatorów OBWE podczas wyjazdów na inspekcje. Oznacza to - jak ocenia TASS - że wraz z poprawianiem się sytuacji personel misji ONZ będzie mógł znajdować się na granicy rosyjsko-ukraińskiej.

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie o planach misji ONZ z kanclerz Niemiec Angelš Merkel. Putin zasygnalizował gotowoœć do rozpatrzenia pomysłu rozmieszczenia sił pokojowych ONZ nie tylko na linii rozgraniczenia w Donbasie, lecz także w innych regionach na wschodzie Ukrainy. Jak twierdzi TASS, chodzi właœnie o miejsca, dokšd misja obserwacyjna OBWE wyjeżdża na inspekcje.

Rosyjskie portale informacyjne, omawiajšc w œrodę projekt rezolucji zaznaczajš, iż pozostawia on na marginesie ważnš dla władz Ukrainy kwestię dotyczšcš składu narodowoœciowego przyszłej misji ONZ. Prócz tego projekt nie wspomina o tym, by misja ONZ mogła działać na tych odcinkach granicy rosyjsko-ukraińskiej, które kontrolujš prorosyjscy separatyœci w obwodach donieckim i ługańskim. Tego właœnie chciałaby od misji ONZ Ukraina, która opowiada się za tym, by siły pokojowe mogły być wprowadzone na tereny opanowane przez separatystów.

Władze w Kijowie, które wniosły do Rady Bezpieczeństwa ONZ odrębny projekt rezolucji o rozmieszczeniu misji ONZ, nie chcš też, by misja wymagała zgody ze strony przywódców separatystów w Donbasie. Opowiadajš się ponadto za "pełnowartoœciowš" (jeœli chodzi o wyposażenie w broń) misjš ONZ oraz występujš przeciwko udziałowi w niej wojskowych rosyjskich.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL