Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

"The Times": Putin zastawia pułapkę na Merkel

AFP
Prezydent Rosji Władimir Putin "zastawia pułapkę" na Angelę Merkel przez zaoferowanie byłemu kanclerzowi Niemiec Gerhardowi Schroederowi posady w zarzšdzie Rosnieftu - ostrzegł komentator brytyjskiego dziennika "The Times" Roger Boyes.

Schroeder, socjaldemokratyczny kanclerz Niemiec w latach 1998-2005, jest obecnie przewodniczšcym komitetu akcjonariuszy spółki Nord Stream, która wybudowała gazocišg z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego, i takš samš funkcję pełni w spółce Nord Stream 2, która ma zbudować drugš częœć tej magistrali gazowej. W połowie sierpnia media niemieckie poinformowały, że Schroeder kandyduje na stanowisko we władzach Rosnieftu i miałby zostać jednym z niezależnych dyrektorów koncernu; ostateczna decyzja ma zapaœć na zebraniu akcjonariuszy 29 wrzeœnia.

Boyes, który w latach 80. był korespondentem "Timesa" w Warszawie, podkreœlił, że obejmujšc nowe stanowisko w rosyjskim koncernie, Schroeder "jest witany na dworze Kremla", dołšczajšc do powišzanego ze służbami specjalnymi najbliższego sojusznika Putina, Igora Sieczyna.

"Chodzi nie tylko o dawanie pracy +swoim+ ludziom; ta bardzo personalna oœ współpracy (ze Schroederem) ma zagwarantować Rosji zwiększony wpływ na Unię Europejskš w czasie, gdy Putin zaczyna tracić wiarę w administrację (prezydenta USA Donalda) Trumpa" - ocenił komentator.

Jak zaznaczył, "rosyjska polityka energetyczna tradycyjnie zakładała budowanie strategicznych relacji z państwami takimi jak Niemcy, Francja i Włochy, pokonywanie rynkowej konkurencji i uzyskanie politycznej przewagi nad mniejszymi krajami Europy Œrodkowej i Bałkanów".

"Teraz jednak sytuacja jest bardziej niejasna i niepokojšca dla Putina (...). Międzynarodowe sankcje uderzajš w (rosyjskš) gospodarkę, ceny ropy sš wcišż bardzo niskie (...), a znaczšcy gracze tacy jak Arabia Saudyjska pospiesznie dšżš do dywersyfikacji (dostaw) i przejœcia na inne Ÿródła energii" - ocenił Boyes.

Jednoczeœnie dodał, że choć rosyjski państwowy koncern gazowy Gazprom zachowuje 34-procentowy udział w unijnym rynku energii, to "mierzy się z wrogš (mu) Komisjš Europejskš, która uznała bezpieczeństwo dostaw za swój priorytet" i importem skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA do Polski i Holandii, który, "choć nie zastšpi rosyjskiego gazu, może dalej obniżyć ceny".

Zdaniem komentatora "Timesa" w reakcji na zmieniajšcš się sytuację Putin zamierza użyć sankcji wobec Rosji, by spróbować podzielić USA i Europę, argumentujšc przy tym, że bezpieczeństwo energetyczne opiera się na "niezawodnych i przystępnych cenowo" dostawach, a nie na konkurencji z Rosjš. Boyes zauważył jednak, że "przekonanie do tego państw takich jak Polska może wymagać sporo wysiłku", i przypomniał, że Moskwa wykorzystywała gaz do wywierania nacisku na kraje bałkańskie.

"Schroeder może odegrać swojš rolę w realizacji obu tych celów. (...) Dla niego i obecnego niemieckiego rzšdu amerykańskie pomysły uzbrojenia ukraińskich wojsk sš nie do przyjęcia, a ich realizacja mogłaby, z niemieckiego punktu widzenia, zdestabilizować Europę Wschodniš. Niemcy po cichu podzielajš sceptycyzm Putina co do intencji Białego Domu oraz jego nieprzewidywalnoœci, tym samym Trump zbliża więc Niemcy i Rosję do siebie" - argumentował komentator.

Boyes przypomniał, że w czerwcu br. na zaproszenie Putina Schroeder i niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel wzięli udział w kolacji w Petersburgu i "choć nie jest jasne, czy rozmawiali o Ukrainie, to wkrótce póŸniej Gabriel powiedział, że nowy rosyjski plan pokojowy (dla Donbasu) powinien być potraktowany poważnie" i nazwał aneksję Krymu zaledwie "niekonstytucyjnš".

Jak podkreœlił komentator "Timesa", "wydaje się, że Putin (...) wierzy, iż po zakładanej reelekcji Merkel i jego własnej ponownej intronizacji (po wyborach prezydenckich) w przyszłym roku Niemcy mogš stać się specjalnym partnerem (Rosji)".

"Choć ta relacja może nie być tak samo bliska, jak ta ze Schroederem, to niewštpliwie będzie próbš doprowadzenia do resetu (we wzajemnych stosunkach). Putin zaoferuje zmniejszenie skali konfliktu na Ukrainie w zamian za zniesienie unijnych sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Schroeder i jego koledzy socjaldemokraci (z partii SPD) w Berlinie myœlš, że to rozsšdne porozumienie, ale Merkel powinna uważać na tę pułapkę" - ocenił. 

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędš się 24 wrzeœnia br., a wybory prezydenckie w Rosji, 18 marca 2018 roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL