Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Hiszpańska prokuratura chce postawienia zarzutów burmistrzom w Katalonii

AFP
Hiszpański prokurator generalny Jose Manuel Maza polecił w œrodę katalońskim prokuratorom, by postawili w stan oskarżenia wszystkich burmistrzów z Katalonii, którzy chcš udostępnić lokale na referendum ws. niepodległoœci tego regionu. Zagroził ich aresztowaniem.

Maza zalecił, by katalońscy prokuratorzy "wezwali burmistrzów w charakterze oskarżonych"; jeœli ci się nie stawiš, ma zostać wydany nakaz ich aresztowania. 

Agencje informujš, że chodzi o ponad 700 burmistrzów.

Władze Katalonii planujš przeprowadzenie 1 paŸdziernika referendum niepodległoœciowego, co zdaniem władz centralnych jest niezgodne z konstytucjš. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przyjęta przez parlament Katalonii ustawa umożliwiajšca rozpisanie referendum ws. secesji regionu jest niezgodna z prawem oraz zawiesił przyjęty przez regionalny parlament Katalonii tzw. Akt Przejœciowy, regulujšcy ramy prawne dla okresu przejœciowego po plebiscycie. 

Również w œrodę hiszpański król Filip VI oœwiadczył, że "demokratyczne współistnienie", które udało się w Hiszpanii osišgnšć na drodze "wielu poœwięceń", "możliwe jest tylko wówczas, gdy prawa, które je regulujš i organizujš, sš przestrzegane przez obywateli i instytucje; jeœli prawa i wolnoœci obywateli sš chronione i szanowane przez władze publiczne". "Dlatego jestem pewien, że przed tymi, którzy stawiajš się poza porzšdkiem konstytucyjnym i dzielš społeczeństwo, prawa wszystkich Hiszpanów będš chronione, a wolnoœci wszystkich obywateli będš zagwarantowane i bezpieczne" - dodał monarcha. 

W pištek kataloński rzšd Carlesa Puigdemonta informował, że już wtedy 560 burmistrzów gmin miejskich Katalonii, spoœród wszystkich 948 istniejšcych w tym regionie autonomicznym, zadeklarowało pomoc w organizacji referendum. Wówczas, dzień po rozpoczęciu zapisów, zgłosiło się do pomocy przy plebiscycie także blisko 17 tys. wolontariuszy.

Zgodnie z Aktem Przejœciowym, który parlament Katalonii przyjšł na poczštku wrzeœnia i który miałby obowišzywać w przypadku wygrania opcji niepodległoœciowej, kataloński premier Puigdemont zostałby automatycznie prezydentem nowego kraju, a niebawem przeprowadzono by tam wybory parlamentarne. Deputowani mieliby rok na przyjęcie konstytucji Katalonii. Nowy parlament zadecydowałby też, czy stacjonujšce tam wojska Hiszpanii mogłyby opuœcić terytorium nowego kraju. 

Mimo protestów władz centralnych przedstawiciele katalońskiego rzšdu zapewniajš, że "do głosowania dojdzie". Z kolei rzšd w Madrycie pracuje nad zablokowaniem plebiscytu bez użycia siły. Według dziennika "El Pais" wœród form uniemożliwienia organizacji plebiscytu jest konfiskata urn, kart do głosowania oraz protokołów komisji wyborczych.

Prokurator generalny informował wczeœniej, że skieruje do sšdu pozew przeciwko premierowi Katalonii i jego ministrom, którzy sš odpowiedzialni za organizację referendum.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL