Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prof. Legutko: Wielkie instytucje UE nagminnie łamiš prawo wspólnotowe

Ryszard Legutko
Fotorzepa, Robert Gardziński
Reguły sš nagminnie łamane przez wielkie instytucje UE, wliczajšc w to KE, i stosowanie zasady podwójnych standardów stało się tutaj nałogowe - powiedział w œrodę prof. Ryszard Legutko, komentujšc wystšpienie przewodniczšcego KE Jean-Claude`a Junckera.

Trwajšce nieco ponad godzinę doroczne przemówienie przewodniczšcego Komisji Europejskiej Jean-Claude`a Junckera o stanie UE, jakie wygłosił on w Strasburgu, było okazjš do zaprezentowania programu zmian, jakie majš być przeprowadzone do końca obecnej kadencji KE i europarlamentu. 

W debacie na temat stanu UE w Parlamencie Europejskim, która odbyła się w œrodę po wystšpieniu szefa KE głos zabrał europoseł Prawa i Sprawiedliwoœci i współprzewodniczšcy Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów prof. Ryszard Legutko. 

Zdaniem prof. Legutki w wystšpieniu Junckera za zaskakujšcy trzeba uznać brak tematyki zwišzanej z Brexitem.

„Nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony, że przewodniczšcy Juncker niewiele powiedział na temat wniosków wypływajšcych z Brexitu. Kto tak jak ja jest zdania, że wyjœcie Brytyjczyków z Unii jest wielkš porażkš i stratš dla Unii, mógłby oczekiwać, że przewodniczšcy nam powie, że jakieœ przyczyny Brexitu zostały wyeliminowane. Nic na ten temat nie było, a nawet można było odnieœć wrażenie, że dobrze się stało, że Wielka Brytania wyszła z UE, i że to jest sukces. Myœlę, że nie, to nie jest sukces, to jest porażka” - ocenił Ryszard Legutko. 

Krytycznie odniósł się do jakoœci debaty na temat przyszłoœci UE. 

„Debata jest wtedy, kiedy nie wiemy jeszcze, jakie będš wnioski. Natomiast te wnioski zostały tutaj wypowiedziane i nawet przed tym jak zostały wypowiedziane, wiadomo, jakie będš, jakie miały być. Te wnioski to jest więcej tego samego, tzn. +więcej Europy+. Czy to jest rozwišzanie? Czy to jest w ogóle traktowanie nas poważnie?” - pytał Legutko.

 „Jeżeli to jest debata, to słuchamy argumentów i odpowiadamy na nie. Proszę zwrócić uwagę, jakie tutaj słowa dzisiaj padły od tych, którzy majš inny punkt widzenia. Mówiono o +idiotach+, mówiono o +wirusie+, o +ekstremistach+, a nawet obiecano, że im się pienišdze zabierze” - zauważył europoseł PiS. 

Według prof. Legutki w instytucjach UE rzšdzi prawo silniejszego. 

„Reguły sš nagminnie łamane przez wielkie instytucje UE, wliczajšc w to KE, i stosowanie zasady podwójnych standardów stało się tutaj nałogowe, tzn. sš grupy, instytucje, partie, którym właœciwie wszystko wolno, uchodzi im to na sucho i sš ci słabsi gracze, ci mniejsi, którym wolno bardzo mało” - zauważył europoseł PiS. 

Odnoszšc się do słów Junckera o remoncie, Legutko sugeruje, że przede wszystkim powinna nim zostać objęta instytucja, w której pracuje sam przewodniczšcy KE. 

„Zacznijmy więc może od uporzšdkowania własnego podwórka. Przewodniczšcy Juncker mówił o remoncie, więc zacznijmy od remontu. Niech KE zacznie od remontu KE, a dopiero póŸniej będzie budowanie jakichœ innych superinstytucji, ale trzeba się najpierw wyleczyć z choroby, która toczy instytucje europejskie i oby się to stało jak najszybciej” - podsumował Ryszard Legutko.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL