Polityka

Szef BBN: Sondaż "Rz" wskazuje na rolę prezydenta

PAP/Grzegorz Jakubowski
Przytaczany przez "Rzeczpospolitą" sondaż pokazuje, że Polacy postrzegają prezydenta jako wiodącą postać w sprawach obronności; chcą też jasnego podziału kompetencji – skomentował środową publikacje dziennika szef BBN Paweł Soloch.

"Sondaż "Rzeczpospolitej" pokazuje, że Polacy wskazują na prezydenta jako osobę wiodącą w sprawach obronności i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, co jest uprawnione ze względu na niezwykle silny mandat prezydenta pochodzący z wyborów bezpośrednich" – powiedział PAP Soloch. 

Jak ocenił, "widać, że Polacy oczekują jasno określonych kompetencji i podziału zadań w sprawach kierowania siłami zbrojnymi i obroną państwa". 

Szef BBN zwrócił uwagę, że między innymi o takim niedoprecyzowaniu kompetencji, jako zwierzchnika sił zbrojnych mówił prezydent, inicjując w maju debatę nad zmianą konstytucji. "Ten systemowy problem był podnoszony także w czasie poprzednich prezydentur" – zaznaczył Soloch. 

"Według prezydenta kompetencje dotyczące kierowania armią powinny być jasno określone w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Na pewno nie jest zdrowy układ, w którym w czasie pokoju prezydent w sprawach zwierzchnictwa - ale i kwestiach związanych z obroną państwa - ma mniej do powiedzenia niż w czasie wojny. W czasie pokoju uprawnienia prezydenta są przede wszystkim blokujące, natomiast nie inicjujące" – dodał. 

W ocenie szefa BBN "te wady systemowe mogą prowadzić to potencjalnych napięć i konfliktów na linii prezydent – rząd". "Tymczasem w sprawach tak fundamentalnych jak obronność, nie powinno być wątpliwości, kto za co odpowiada. Do takich sytuacji nawiązywał prezydent w swoich wystąpieniach mówiąc o potrzebie referendum w sprawie konstytucji" – dodał Soloch. 

W przeprowadzonym na zlecenie "Rz" sondażu trzy czwarte respondentów – 75,6 proc., na pytanie, kto powinien być zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju, wskazało na prezydenta. Zdaniem 14,8 proc. powinien to być minister obrony; 2,5 proc. widzi w tej roli premiera. 

Według Konstytucji RP prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje nad nimi zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony. Na czas wojny prezydent, na wniosek premiera, mianuje naczelnego dowódcę.

Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL