Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Szef BBN: Sondaż "Rz" wskazuje na rolę prezydenta

PAP/Grzegorz Jakubowski
Przytaczany przez "Rzeczpospolitš" sondaż pokazuje, że Polacy postrzegajš prezydenta jako wiodšcš postać w sprawach obronnoœci; chcš też jasnego podziału kompetencji – skomentował œrodowš publikacje dziennika szef BBN Paweł Soloch.

"Sondaż "Rzeczpospolitej" pokazuje, że Polacy wskazujš na prezydenta jako osobę wiodšcš w sprawach obronnoœci i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, co jest uprawnione ze względu na niezwykle silny mandat prezydenta pochodzšcy z wyborów bezpoœrednich" – powiedział PAP Soloch. 

Jak ocenił, "widać, że Polacy oczekujš jasno okreœlonych kompetencji i podziału zadań w sprawach kierowania siłami zbrojnymi i obronš państwa". 

Szef BBN zwrócił uwagę, że między innymi o takim niedoprecyzowaniu kompetencji, jako zwierzchnika sił zbrojnych mówił prezydent, inicjujšc w maju debatę nad zmianš konstytucji. "Ten systemowy problem był podnoszony także w czasie poprzednich prezydentur" – zaznaczył Soloch. 

"Według prezydenta kompetencje dotyczšce kierowania armiš powinny być jasno okreœlone w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Na pewno nie jest zdrowy układ, w którym w czasie pokoju prezydent w sprawach zwierzchnictwa - ale i kwestiach zwišzanych z obronš państwa - ma mniej do powiedzenia niż w czasie wojny. W czasie pokoju uprawnienia prezydenta sš przede wszystkim blokujšce, natomiast nie inicjujšce" – dodał. 

W ocenie szefa BBN "te wady systemowe mogš prowadzić to potencjalnych napięć i konfliktów na linii prezydent – rzšd". "Tymczasem w sprawach tak fundamentalnych jak obronnoœć, nie powinno być wštpliwoœci, kto za co odpowiada. Do takich sytuacji nawišzywał prezydent w swoich wystšpieniach mówišc o potrzebie referendum w sprawie konstytucji" – dodał Soloch. 

W przeprowadzonym na zlecenie "Rz" sondażu trzy czwarte respondentów – 75,6 proc., na pytanie, kto powinien być zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju, wskazało na prezydenta. Zdaniem 14,8 proc. powinien to być minister obrony; 2,5 proc. widzi w tej roli premiera. 

Według Konstytucji RP prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje nad nimi zwierzchnictwo za poœrednictwem ministra obrony. Na czas wojny prezydent, na wniosek premiera, mianuje naczelnego dowódcę.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL