Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prezydent: rzeczš fundamentalnš dla przetrwania UE sš otwarte drzwi

PAP
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu Grupy Arraiolos na Malcie opowiedział się za politykš otwartych drzwi UE. Jego zdaniem Unia potrzebuje nowych państw, by jej gospodarka pozostawała konkurencyjna. Jeœli UE się zamknie, to prawdopodobnie się rozpadnie - ocenił.

Polski prezydent w czwartek wzišł udział w odbywajšcym się na Malcie spotkaniu państw wchodzšcych w skład Grupy Arraiolos.

Na poczštku swego wystšpienia, wygłoszonego podczas panelu poœwięconego rozwojowi gospodarczemu, ocenił sytuację Europy, mówišc: "Nie mamy na co narzekać". "Jest naprawdę nieŸle, jesteœmy jednym z bogatszych rejonów œwiata i poziom życia w UE jest dużo wyższy niż w bardzo wielu innych miejscach na œwiecie" - powiedział.

W dalszej częœci przemówienia Duda zaznaczył jednoczeœnie, że gospodarczy œrodek ciężkoœci œwiata ewidentnie przesuwa się poza Europę. "Już teraz region Azji i Pacyfiku wypracowuje ok. 40 proc. œwiatowego PKB" - zauważył.

Dlatego - jak podkreœlił prezydent - "Europa musi znaleŸć sposób, aby jej pozycja nie była systematycznie osłabiana".

Mówił, że obecnie Wspólnotę osłabia Brexit. "Wielka gospodarka brytyjska odchodzi, a skutki tego wszystkiego sš dla nas trudne do przewidzenia. Mamy ewidentnš demonstrację, że wielki projekt europejski stracił na atrakcyjnoœci, skoro jedno z wielkich europejskich społeczeństw powiedziało temu projektowi: nie" - zaznaczył.

W ocenie Dudy "rzeczš fundamentalnš dla przetrwania UE sš otwarte drzwi". "W perspektywie kolejnych lat czy dziesięcioleci potrzebujemy nowych państw w UE po to, żebyœmy byli cały czas konkurencyjni" - podkreœlił.

"Potrzebujemy państw, które dzisiaj, być może dalece, ale wcišż do Unii aspirujš. Wcišż musimy im powtarzać: drzwi Unii Europejskiej sš otwarte, jeżeli spełnicie kryteria, zostaniecie do UE przyjęci, bo tylko w ten sposób możemy budować jej potencjał. Jeżeli się zamkniemy, Unia prawdopodobnie się rozpadnie, a my wszyscy na tym stracimy" - powiedział prezydent.

"Jeżeli chcemy produkować, to musimy mieć rynki zbytu i nasze rynki nie wystarczš" - dodał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL