Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Stanisław Karczewski: Zwišzek Zawodowy Solidarność to nasz skarb narodowy

PAP, Dominik Kulasiewicz
My tak naprawdę dopiero w tej chwili próbujemy realizować to, co zostało podpisane 37 lat temu w Gdańsku podczas Porozumień Sierpniowych – powiedział w Gdańsku marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas uroczystoœci z okazji 37. rocznicy Sierpnia"80.

Marszałek Senatu uczestniczył w Gdańsku w uroczystym posiedzeniu Zarzšdu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarnoœć” z okazji 37. rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarnoœć” oraz 29. rocznicy strajków z 1988 roku. - My tak naprawdę dopiero w tej chwili próbujemy realizować to, co państwo podpisaliœcie 37 lat temu - mówił do zgromadzonych w sali „Akwen” zwišzkowców i grupy Sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. W uroczystoœci uczestniczyli: Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda, Andrzej Kołodziej, Jerzy Kmiecik, Stefan Lewandowski i Tadeusz Fiszbach.

Karczewski powiedział, że częœć z 21 Postulatów z 1980 nie jest spełniona. Jako przykład niezrealizowanych postulatów podał np. ten dotyczšcy poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. - Mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie - dodał.

Powołujšc się na przewodniczšcego gdańskiej Solidarnoœci Krzysztofa Doœlę dodał jeszcze niezrealizowane prawo do wolnych niedziel. Powiedział, że „wszystko trzeba zrobić, aby doprowadzić to do końca i ta sprawa na pewno będzie miała swój finał”. Podkreœlił natomiast, że udało się spełnić postulat o obniżeniu wieku emerytalnego. - Jest obniżony wiek emerytalny - podkreœlił.

Marszałek Senatu podziękował zwišzkowi zawodowemu Solidarnoœć za to, co wydarzyło się w sierpniu 1980 r. - Doszło do porozumienia, bardzo się cieszyliœmy, był festiwal Solidarnoœci, trwał do 13 grudnia, taki wielki powiew wolnoœci, niezależnoœci i byliœmy dumni, że odzyskujemy wolnoœć - powiedział. - PóŸniej przyszedł stan wojenny, póŸniej kolejne porozumienie wokół Okršgłego Stołu, ale to porozumienie było już "kulawe", wszyscy, którzy marzyliœmy o pełnej wolnoœci, zostaliœmy mocno przetršceni - zaznaczył.

Podkreœlił, że „nie chce mówić tutaj o podziałach, dzieleniu, o niesolidarnoœci, chce mówić o łšczeniu, budowaniu naszej wspólnoty, chce mówić o Solidarnoœci przed duże S”. Zwrócił uwagę, że byli i sš politycy, którzy mówiš: „zawodowe zwišzki na Powšzki”. - Zwišzek zawodowy Solidarnoœć, który wywalczył naszš wolnoœć jest żywym dziedzictwem narodowym i ci, którzy uzurpujš sobie prawo do prywatnoœci mówiš nieprawdę - powiedział. - Zwišzek zawodowy Solidarnoœć nie jest niczyjš prywatnš własnoœciš, jest własnoœciš was i własnoœciš nas i jest to nasz skarb narodowy - podkreœlił.

Karczewski zaznaczył, że „to œwięto powinno nas łšczyć, (ale) pojawiajš się siły, które w tym wielkim dniu wielkiego œwięta wielkiej Solidarnoœci chcš podzielić i musimy robić wszystko, żeby nie dać się podzielić, tak jak w wyborach, które odbyły się dwa lata temu”. - Gdyby nie nasza jednoœć, nie połšczenie sił prawicowych, nie uzyskalibyœmy zwycięstwa - zauważył.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL