Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Białoruś deklaruje otwartość w kwestii manewrów Zapad-2017

Fotolia
Obserwacja manewrów Zapad-2017 zostanie zorganizowana œciœle według przepisów białoruskich i umów międzynarodowych – zapewniło w komunikacie ministerstwo obrony Białorusi, podkreœlajšc swojš otwartoœć i zamiar rzetelnego informowania o ćwiczeniach.

„W celu przekazaniu opinii publicznej pełnej, wiarygodnej i szybkiej informacji na temat manewrów Zapad-2017 organizacja obserwacji manewrów przebiega œciœle według przepisów narodowych i umów międzynarodowych” – głosi komunikat opublikowany we wtorek na stronie internetowej resortu obrony.

Jak w nim czytamy, w duchu dobrosšsiedztwa i wzajemnoœci, w ramach Dokumentu Wiedeńskiego z 2011 r. "O œrodkach budowy zaufania i bezpieczeństwa" oraz dwustronnych porozumień o budowaniu zaufania, wysłano już zaproszenia do obserwatorów z Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Norwegii.

Zaproszono także dyplomatów wojskowych akredytowanych przy ministerstwie obrony oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, NATO, ODKB (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) i MKCK (Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża).

Manewry majš być relacjonowane przez dziennikarzy „z kilkudziesięciu krajów”.

Komunikat wymienia także szereg tytułów oficjalnych mediów poœwięconych tematyce wojskowej, z których informacje będš mogli czerpać Białorusini.

Na Białorusi pojawiły się już tymczasem co najmniej dwie inicjatywy œrodowisk niezależnych dotyczšce obserwacji wyborów.

Opozycyjny bloger Eduard Palczys wezwał internautów do publikowania wszelkich informacji, w tym zdjęć, dotyczšcych manewrów z hashtagiem #Zapad2017 (także w jęz. białoruskim i rosyjskim).

Z kolei jeden z liderów opozycyjnego Ruchu Mów Prawdę Andrej Dzmitryjeu powołał obywatelskš komisję, składajšcš się m.in. z niezależnych ekspertów zajmujšcych się obronnoœciš i zwrócił się do kierownictwa resortu obrony z propozycjš współpracy.

Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2017 majš odbyć się na Białorusi 14-20 wrzeœnia. Według oficjalnych informacji w ćwiczeniach weŸmie udział 12,7 tys. wojskowych, w tym 3 tys. z Rosji; użytych zostanie 700 jednostek sprzętu wojskowego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL