Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Białoruś: Zaprezentowano scenariusz manewrów Zapad-2017

123RF
„Próba destabilizacji sytuacji na Białorusi i wywołania konfliktu wewnštrz państwa zwišzkowego przez siły fikcyjnych Wejsznorii, Besbarii i Lubenii” – to scenariusz wrzeœniowych manewrów Zapad-2017 zaprezentowany przez ministerstwo obrony Białorusi.

Według planów ogłoszonych we wtorek przez szefa sztabu generalnego białoruskich sił zbrojnych, wiceministra obrony gen. Aleha Biełakonieua, w konflikcie będš uczestniczyć z jednej strony siły zachodniej Koalicji Państw Zainteresowanych – Wejsznoria, Besbaria i Lubenia, a z drugiej – Państwa Północne, czyli bronišce się państwo zwišzkowe Białorusi i Rosji.

Fikcyjny konflikt ma być podobny do tych, które wydarzyły się w ostatnim czasie na Bliskim Wschodzie i w Europie. - To kryzys i konflikt wywołane przez rosnšcš aktywnoœć nielegalnych formacji zbrojnych, międzynarodowych organizacji separatystycznych i terrorystycznych, wspieranych przez siły zewnętrzne - oœwiadczył Aleh Biełakonieu podczas briefingu dla mediów i dyplomatów wojskowych akredytowanych na Białorusi.

Fikcyjna Wejsznoria będzie się przy tym znajdowała na północnym zachodzie realnej Białorusi. Dwa pozostałe państwa koalicji zachodniej – Besbaria i Lubenia graniczš z Wejsznoriš od północnego zachodu i, jak wynika z zaprezentowanej podczas briefingu mapy, znajdš się na częœci terytorium realnej Polski i państw bałtyckich.

- Białoruœ próbuje nie dopuœcić do wybuchu konfliktu zbrojnego, a Rosja (…) udziela jej pomocy politycznej, finansowej i wojskowej – wyjaœniał białoruski generał.

Manewry będš miały dwa etapy. Pierwsza faza to izolacja obszarów zajętych przez wrogie siły, organizowanie obrony przeciwlotniczej do ochrony ważnych obiektów państwowych. W fazie drugiej wojska będš realizować zadania bojowe zwišzane z wyparciem przeciwnika.

W manewrach, jak poinformował, ma wzišć udział 12 700 żołnierzy, w tym na terytorium Białorusi będzie zaangażowanych 10 200 żołnierzy (ponad 7 tys. białoruskich i ok. 3 tys. rosyjskich), 370 jednostek sprzętu wojskowego (w tym ok. 140 czołgów, do 150 jednostek artylerii i wyrzutni rakiet, ponad 40 samolotów i œmigłowców).

Manewry będš się odbywać na poligonach Borysowskim, Domanowskim, Różańskim, Lepielskim, Osipowiczowskim, Loswido, a także w dwóch miejscach na terenie obwodu witebskiego, w okolicach miejscowoœci Dretuń i Głębokie.

Biełakonieu podkreœlił, że „by uniknšć napięć w relacjach z krajami sšsiednimi”, celowo wybrano te poligony, które sš oddalone od granicy państwowej.

Wiceminister obrony sporo uwagi poœwięcił „niełatwej sytuacji wojskowo-politycznej w regionie”, wskazujšc, że przy zachodnich granicach państwa zwišzkowego w krajach bałtyckich i w Polsce „powstały punkty dowodzenia NATO, liczebnoœć sił szybkiej odpowiedzi NATO wzrosła z 25 do 40 tys., w pełnej gotowoœci bojowej sš cztery batalionowe grupy taktyczne, zaœ w Polsce rozmieszczono brygadę pancernš USA”.

Wojskowy przedstawił również bardzo obszerne dane na temat aktywnoœci zwišzanej z ćwiczeniami NATO i państw zachodnich, przekonujšc, że ich częstotliwoœć i liczebnoœć z roku na rok rosnš. - Na przykład międzynarodowe manewry krajów NATO Anakonda – 2016 były największe w Europie od zakończenia zimnej wojny, a wszystkie ich parametry sš kilkakrotnie wyższe niż parametry ćwiczeń Zapad-2017 – argumentował.

Jego zdaniem, pomimo „nieprzyjaznego charakteru” manewrów państw zachodnich, na Białorusi nie wywoływały one takich emocji i krytyki jak manewry Zapad-2017 wzbudzajš na Zachodzie.

Generał Biełakonieu zapewnił, że po zakończeniu manewrów zarówno wojska białoruskie, jak i rosyjskie powrócš do swoich stałych punktów dyslokacji do 30 wrzeœnia, odnoszšc się w ten sposób do obaw państw zachodnich, że Federacja Rosyjska wykorzysta manewry do pozostawienia częœci swoich wojsk na terytorium sojusznika.

- Manewry Zapad-2017 nie stanowiš zagrożenia dla społecznoœci europejskiej, w tym w szczególnoœci dla państw sšsiednich - oœwiadczył generał Biełakonieu. 

Manewry Zapad-2017 odbędš się na terytorium Białorusi i Rosji w dniach 14-20 wrzeœnia. Białoruœ zaprosiła do ich obserwacji m.in. przedstawicieli NATO, OBWE, ONZ, a także Polski, Ukrainy, państw bałtyckich, Szwecji i Norwegii.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL