Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Macron apeluje o "bezkompromisowš" politykę wobec Pjongjangu

AFP
Prezydent Francji Emmanuel Macron, przemawiajšc w Pałacu Elizejskim do francuskich ambasadorów, oœwiadczył, że jego kraj jest za "bezkompromisowš" politykš wobec Korei Północnej, która doprowadziłaby do negocjacji z Pjongjangiem.

Francja jest gotowa, by "zrobić wszystko, co możliwe, aby Pjongjang zasiadł do stołu" negocjacyjnego - powiedział Macron. Wczeœniej tego dnia Korea Płn. po raz kolejny wystrzeliła rakietę, która przeleciała nad drugš co do wielkoœci wyspš Japonii - Hokkaido, po czym rozpadła się na trzy częœci i wpadła do Oceanu Spokojnego.

Macron w swoim przemówieniu poœwięconym francuskiej polityce zagranicznej podkreœlił jednoczeœnie, że najważniejszym priorytetem dyplomacji Paryża powinna być "walka z islamskim terroryzmem", w szczególnoœci w Iraku i Syrii. - Wykorzenienie terroryzmu oznacza również likwidację jego finansowania - zaznaczył, ogłaszajšc, że na poczštku 2018 roku w Paryżu odbędzie się konferencja na temat walki z finansowaniem terroryzmu.

Prezydent Francji zapowiedział również, że we wrzeœniu w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej w sprawie Syrii, w którym udział wezmš "główni uczestnicy" tego konfliktu. Dodał, że współpraca z Rosjš przyniosła "konkretne rezultaty" w kwestii ograniczenia użycia broni chemicznej w Syrii. Nie podał jednak szczegółów.

Macron ogłosił ponadto, że "wkrótce" uda się z wizytš do Wagadugu, stolicy Burkina Faso, w ramach wysiłków dyplomatycznych w celu stworzenia "zintegrowanej osi Afryka-basen Morza Œródziemnego-Europa", w zwišzku z kryzysem migracyjnym. "Afryka to nie tylko kontynent kryzysów, ale to kontynent przyszłoœci, nie możemy jej zostawić samej" - zaznaczył.

Oœwiadczył również, że na wiosnę uda się do Izraela i Palestyny, by działać na rzecz pokoju w tym regionie oraz promować dwupaństwowe rozwišzanie konfliktu bliskowschodniego. W czasie tej podróży odwiedzić ma również Liban i Jordanię.

Z kolei poruszajšc temat polityki europejskiej, poinformował, że po zaplanowanych na wrzesień wyborach do Bundestagu w Niemczech przedstawi nowe propozycje na temat przyszłoœci Unii Europejskiej. Podkreœlił, że chce zacieœnienia gospodarczej i monetarnej unii państw trzonu Wspólnoty. - Wolałbym raczej budować przyszłoœć niż analizować przeszłoœć - powiedział Macron do dyplomatów. - Nie powinniœmy skupiać całej naszej energii na Brexicie - dodał.

Francuski prezydent we wtorek mówił również o "przywišzaniu" Francji do międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r., które, jak pisze AFP, może być zagrożone z powodu pogorszenia irańsko-amerykańskich relacji. "Nie ma alternatywy" dla tej umowy - ocenił Macron, podkreœlajšc potrzebę "konstruktywnego i wymagajšcego" dialogu z Iranem.

Komentujšc z kolei sytuację w Wenezueli, francuski prezydent powiedział: "Nasi obywatele nie rozumiejš, jak niektórzy mogli być tak ulegli wobec reżimu kształtujšcego się w Wenezueli". Nazwał rzšdy w tym kraju "dyktaturš, która usiłuje przetrwać, płacšc za to ludzkim cierpieniem".

Prezydent Francji odniósł się również do kwestii osišgniętego w 2015 roku w Paryżu porozumienia klimatycznego, z którego, decyzjš prezydenta USA Donalda Trumpa - wycofały się Stany Zjednoczone. Macron zapowiedział, że 12 grudnia br., dwa lata po podpisaniu umowy, we Francji odbędzie się międzynarodowy szczyt. Ma on służyć podsumowaniu dotychczasowych działań w tej dziedzinie oraz "uruchomić konieczne finansowanie". W spotkaniu uczestniczyć majš przedstawiciele "Banku Œwiatowego oraz wszyscy partnerzy", którzy będš chcieli wzišć w nim udział - wyjaœnił Macron.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL