Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Merkel rozpoczyna kampanię przed wyborami do Bundestagu

AFP
Od wystšpienia na wiecu swojej partii CDU Angela Merkel rozpoczęła w sobotę w Dortmundzie kampanię przed wyborami do Bundestagu. Szefowa rzšdu ma duże szanse na zachowanie fotela kanclerza po raz czwarty. Głosowanie odbędzie się 24 wrzeœnia.

Merkel w połowie tygodnia wróciła z krótkiego urlopu w Tyrolu Południowym. W pištek po raz pierwszy po przerwie wystšpiła publicznie, składajšc wizytę w byłym więzieniu wschodnioniemieckiej policji politycznej Stasi - Hohenschoenhausen.

Na miejsce rozpoczęcia kampanii szefowa CDU wybrała Dortmund w Zagłębiu Ruhry - miasto uważane za bastion głównego rywala chadeków w wyborach - SPD.

Merkel poœwięciła dużš częœć swojego przemówienia sukcesom odniesionym przez kierowany przez niš rzšd. "Jesteœmy w naprawdę dobrej sytuacji" - zauważyła w przemówieniu wygłoszonym do uczestników organizacji Chrzeœcijańsko-Demokratycznych Pracobiorców (CDA). Głównym hasłem wyborczym CDU jest walka o Niemcy, w których "pomyœlnie i chętnie żyjemy" - przypomniała szefowa partii.

Wœród sukcesów na pierwszym miejscu Merkel wymieniła ograniczenie bezrobocia. Jak przypomniała, w chwili objęcia przez niš władzy w 2005 roku liczba bezrobotnych przekraczała 5 mln, a obecnie jest o połowę mniejsza.

Szefowa rzšdu podkreœliła, że w programie wyborczym CDU i CSU zapowiadajš osišgnięcie pełnego zatrudnienia, czyli ograniczenie wynoszšcej obecnie 5,5 proc. stopy bezrobocia do poziomu poniżej 3 proc. do 2025 roku.

Merkel mówiła też o ustawach poprawiajšcych sytuację osób niedołężnych wymagajšcych stałej opieki, o wzmocnieniu kształcenia zawodowego i systemu emerytalnego oraz podwyższeniu œwiadczeń na dzieci. Podkreœlała, że osišgnięcia te były możliwe przy zrównoważonym budżecie, bez zacišgania nowych długów.

Przewodniczšca CDU ostrzegła kolegów partyjnych, by nie spoczywali na laurach. W dziedzinie cyfryzacji Niemcy majš, jej zdaniem, wiele do zrobienia, by dotrzymać kroku innym krajom. Wœród problemów wymieniła sytuację w przemyœle motoryzacyjnym. Jak podkreœliła, menedżerowie koncernów samochodowych "roztrwonili zaufanie". Merkel ostrzegła koncerny, że jeœli nie odzyskajš zaufania i "przegapiš znaki czasu", zaniedbujšc takie dziedziny jak nowe technologie silników i pojazdy autonomiczne, to narażš na szwank 800 tys. miejsc pracy w Niemczech.

Merkel zapewniła, że CDU nigdy nie zakwestionuje istnienia Unii Europejskiej. "UE jest największym projektem gwarantujšcym pokój" - zaznaczyła. Przypomniała hasło wyborcze "Wzmacniajšc Niemcy wzmacniasz Europę" i zauważyła, że dzięki UE możliwa jest realizacja wyznawanych przez Niemcy wartoœci.

Traktowane jako jeden blok partie chadeckie CDU i CSU zdecydowanie prowadzš w sondażach, a ich przewaga nad SPD sięga 17 pkt. proc. W opublikowanym w pištek w telewizji ZDF sondażu Politbarometer CDU/CSU majš 40 proc., a SPD 23 proc. W ankiecie telewizji ARD Deutschlandtrend układ sił wynosi 39:24 proc.

Zadowolenie z pracy Merkel co prawda ostatnio spadło - według ARD aż o 10 pkt. proc., lecz utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. 59 proc. ankietowanych aprobuje działania szefowej rzšdu. Eksperci tłumaczš spadek urlopem Merkel i jej milczeniem w kwestii skandalu z manipulowaniem wynikami pomiarów spalin w silnikach Diesla.

Na spadku popularnoœci szefowej rzšdu nie skorzystał jej główny rywal - kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz. Były szef Parlamentu Europejskiego wykazuje się ogromnš aktywnoœciš, lecz jego działalnoœć nie przekłada się na dobre wyniki sondażowe. Według ARD z jego pracy zadowolonych jest tylko 33 proc. wyborców.

W sobotę dziennik "Sueddeutsche Zeitung" zwraca uwagę na niebezpieczeństwo demobilizacji wyborców CDU. "Jej zwolennicy mogš uznać, że wybory sš już rozstrzygnięte, i mogš w dniu wyborów pozostać w domu" - pisze Robert Rossmann.

By zapobiec demobilizacji, Merkel zamierza w cišgu szeœciu najbliższych tygodni wystšpić w 50 miastach. Jej wystšpienia skierowane sš także do rosnšcej liczby osób głosujšcych korespondencyjnie. Cztery lata temu niemal co czwarty wyborca skorzystał z tej formy głosowania.

Kluczowym terminem dla przebiegu kampanii wyborczej może okazać się pierwsza i jedyna debata telewizyjna Merkel i Schulza zapowiedziana na 3 wrzeœnia.

Jak pisze "SZ", SPD traktuje ten pojedynek jako swojš ostatniš szansę na odwrócenie biegu wydarzeń. "Pojedynki telewizyjne nie sš najmocniejszš broniš pani kanclerz" - pisze komentator gazety.

Niemieckie partie wystrzegajš się deklaracji koalicyjnych mogšcych zaszkodzić im w kampanii i ograniczyć pole manewru po wyborach. Z arytmetycznego punktu widzenia możliwa będzie z pewnoœciš kontynuacja koalicji obu największych bloków politycznych - CDU/CSU i SPD. Przedstawiciele obu partii nie ukrywajš jednak, że byłaby to zupełna ostatecznoœć.

Za prawdopodobne rozwišzanie uważana jest koalicja CDU/CSU z liberalnš FDP. W przypadku braku wystarczajšcej liczby mandatów możliwe byłoby, zdaniem ekspertów, dokooptowanie do tej koalicji Zielonych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL