Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Błaszczak: Mały ruch graniczny z Rosjš nie został przywrócony

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Mały ruch graniczny z Rosjš w obwodzie kaliningradzkim wcišż nie został przywrócony, ze względu na politykę tego kraju - powiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodał, że z tego samego powodu, w Polsce przebywajš wojska NATO.

W zeszłym roku w zwišzku ze szczytem NATO i Œwiatowymi Dniami Młodzieży (ŒDM) Polska podjęła decyzję o zawieszeniu od 4 lipca przepisów międzyrzšdowych umów o małym ruchu granicznym (MRG), w częœci dotyczšcej wjazdu i pobytu na terytorium RP mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej. Po ŒDM przywrócono mały ruch graniczny z Ukrainš, natomiast nie przywrócono go z obwodem kaliningradzkim.

Błaszczak, pytany w sobotę na konferencji prasowej o przyczyny tej decyzji odparł, że mały ruch graniczny z Rosjš wcišż nie został przywrócony "ze względu na zagrożenia zwišzane z politykš rosyjskš". "To zupełnie oczywiste" - podkreœlił.

"Wojska Paktu Północnoatlantyckiego sš w Polsce, sš na Litwie, sš na Łotwie i w Estonii z okreœlonego powodu. Podczas wystšpienia prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie też usłyszeliœmy jakie sš powody tego, że wojska amerykańskie, które stanowiš podstawę, trzon NATO, sš na terenie Polski i państw nadbałtyckich. To jest sytuacja, która jest niezwykle istotna dla przyszłoœci Polski i państw naszej częœci Europy" - powiedział Błaszczak.

W sierpniu zeszłego roku szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że zawieszenie MRG "spowodowało, że niemożliwe sš prowokacje rosyjskie w Polsce". Zadeklarował, że jeżeli zmieni się sytuacja w Rosji, "to oczywiœcie możemy wrócić do małego ruchu granicznego”.

Wiceminister SWiA Sebastian Chwałek mówił we wrzeœniu, że "informacje zgromadzone przez polskie służy wskazujš na zagrożenie bezpieczeństwa oraz działania, których skutkiem może być destabilizacja w Polsce; podobnie jak miało to miejsce w innych krajach regionu". Jak dodał, "przykładem powyższego mogš być działania podejmowane przez Rosję na Ukrainie przed aneksjš Krymu".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL