Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Zagraniczne media o reformie sšdownictwa w Polsce

PAP/Paweł Supernak
Forsowane przez rzšd reform wymiaru sprawiedliwoœci sš komentowane przez największe œwiatowe media.

"Sueddeutsche Zeitung"

"Trzy ustawy likwidujšce niezależne sšdownictwo w cišgu zaledwie oœmiu dni - z punktu widzenia teoretyka władzy Niccola Machiavellego działania narodowo-populistycznego rzšdu polskiego robiš ogromne wrażenie" - pisze Florian Hassel na łamach "SZ".

"Polska degraduje sšdy powszechne, Krajowš Radę Sšdownictwa, a teraz Sšd Najwyższy do roli filii partii rzšdzšcej. Prezydent Andrzej Duda, który nigdy nie wyszedł poza rolę marionetki swojego politycznego promotora Jarosława Kaczyńskiego, podpisze wszystko" - ocenia komentator.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" przypomina niedawny komentarz opublikowany na łamach "Rzeczpospolitej", w którym była mowa o "cienkiej czerwonej linii, po przekroczeniu której obywatelskie nieposłuszeństwo stanie się dla wielu (obywateli) najważniejszš, a być może jedynš postawš w polityce". "Parlamentarna większoœć szturmem przekroczyła tę linię" - ocenia autor komentarza Reinhard Veser. 

"Podobnie jak podczas pozbawienia władzy Trybunału Konstytucyjnego na przełomie lat 2015-2016, bezpoœrednio po zwycięstwie wyborczym PiS, doszło do tego w okolicznoœciach zignorowania praw opozycji, w tempie uršgajšcym poważnej parlamentarnej pracy" - czytamy w "FAZ". 

"Człowiek, który kieruje tym rzšdem z partyjnej centrali, pracuje nad likwidacjš demokracji w Polsce" - pisze Veser. "Polakom i Europie pozostaje nadzieja, że obywatele nie dadzš się zastraszyć i że ten rzšd zostanie wkrótce zatrzymany" - konkluduje komentator "FAZ".

"Der Spiegel"

Tygodnik cytuje słowa ministra spraw zagranicznych Luksemburga. - Czas, w którym staraliœmy się utrzymywać dialog z Polskš dobiega końca - powiedział Jean Asselborn. Szef niemieckiego MSZ komentował tymi słowami: "Nie możemy głosić praworzšdnoœci i demokracji i jednoczeœnie lekceważyć nasze własne standardy w œwiecie".

"The Telegraph"

W artykule omawiajšcym spory wokół reformy polskiego wymiaru sprawiedliwoœci "The Telegraph" ocenił, że "polscy posłowie (...) zignorowali obiekcje prawników, polityków opozycji i Unii Europejskiej, według których (nowe prawo) podkopuje demokrację i rzšdy prawa". 

Gazeta zwraca uwagę, że Polsce grozi zastosowanie przez UE "opcji atomowej", jak nazywana jest procedura z artykułu 7 traktatu unijnego w sprawie poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartoœci Unii Europejskiej; procedura ta - przypomina dziennik - może doprowadzić m.in. do utraty prawa głosu.

"Financial Times"

Dziennik skupił się na czwartkowych demonstracjach w różnych miastach Polski, podkreœlajšc, że przycišgnęły one największe tłumy od czasu opublikowania 12 lipca projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym oraz że uczestnicy domagali się od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania proponowanych zmian w systemie sšdownictwa.

Dziennik przywołał także wypowiedŸ premier Beaty Szydło, która w czwartek wieczorem powiedziała w orędziu, że "nie da się zastraszyć polskim i zagranicznym obrońcom interesów elit".

"Guardian"

Dziennik zaznaczył, że szef RE ocenił, iż zmiany proponowane przez rzšd Prawa i Sprawiedliwoœci "przenoszš nas - w sensie politycznym - w czasie i przestrzeni: wstecz i na Wschód". Jak dodano, propozycję skrytykowała też Komisja Europejska.

Wiele miejsca planowanym zmianom w sšdownictwie poœwięcił również tygodnik "The Economist", opisujšc m.in. protesty przed Sšdem Najwyższym na pl. Krasińskich w Warszawie, gdzie - jak zauważył - kilka tygodni wczeœniej prezydent USA Donald Trump "chwalił rolę Polski w obronie zachodnich wartoœci".

 

"Economist"

"Economist" zwrócił uwagę, że od przejęcia władzy w Polsce w 2015 roku PiS "zredukował publicznego nadawcę do roli organu propagandowego, poupychał swych lojalistów w administracji państwowej i usunšł znacznš częœć dowództwa armii", a także "podkopał niezależnoœć systemu sšdowego", wprowadzajšc do Trybunału Konstytucyjnego posłusznych sobie przedstawicieli.

Zdaniem cytowanej przez "Economista" Kim Lane Scheppele, socjolożki z Uniwersytetu w Princeton, "(Jarosław) Kaczyński nauczył się od (premiera Węgier Viktora) Orbana, że jeœli wprowadza się zmiany, to Komisja Europejska nie jest w stanie reagować wystarczajšco szybko".

Zaznaczono jednak, że "na Węgrzech partia Orbana dysponuje miażdżšcš większoœciš, podczas gdy Polska jest politycznie podzielona".

"The Observer"

Brytyjski magazyn "The Observer" opublikował komentarz redakcyjny dotyczšcy kontrowersji wokół reformy sšdownictwa w Polsce. Pisze, że "dla dobra swej wiarygodnoœci i przyszłej spójnoœci Unia Europejska musi przyjšć twardš linię wobec (Jarosława) Kaczyńskiego i PiS".

Zdaniem "Observera", "decyzja wyższej izby polskiego parlamentu o przekazaniu rzšdowi de facto kontroli nad Sšdem Najwyższym jest poważnym błędem z negatywnymi implikacjami dla Europy" i "mocnym uderzeniem dla niezbyt silnych postkomunistycznych demokratycznych instytucji państwa polskiego".

"La Repubblica"

Dziennik "La Repubblica" pisze, że doszło do przyspieszenia głębokich reform instytucjonalnych w Polsce i "zdecydowanej eskalacji sporu na temat zasadniczych wartoœci" między Warszawš a Brukselš, a także do protestów tysięcy ludzi przeciwko zmianom w sšdownictwie.

Gazeta ocenia, że odpowiedŸ KE na ustawę o Sšdzie Najwyższym była "bardzo ostra", ponieważ zagrożono Polsce zastosowaniem artykułu 7. traktatu unijnego, co może zakończyć się sankcjami i miałoby miejsce po raz pierwszy. Dotyczyłoby to zaœ - przypomina dziennik - "kraju ekonomicznie, militarnie i geopolitycznie ważnego w UE".

 

"Il Sole-24 Ore"

Dziennik ekonomiczny "Il Sole-24 Ore" pisze, że Polska "nie słucha nawoływań ze strony Unii Europejskiej" i zamierza przeprowadzić do końca reformę sšdownictwa. Gazeta podkreœla, że ostrzeżenia skierowane przez KE oraz groŸba podjęcia bezprecedensowych kroków przeciwko Warszawie "na nic się nie zdały".

"The New York Times"

"Rzšd w Polsce odsuwa się od norm demokracji. Zwiększono kontrolę nad mediami informacyjnymi, zreformowano ustawę o zgromadzeniach publicznych, ograniczono działalnoœć organizacji pozarzšdowych" - pisze dziennik. Komentator podkreœla, że przeciw zmianom opowiedziało się trzech byłych prezydentów. Zdaniem "New York Times" rzšd może doprowadzić do sytuacji, że Polska przestanie być gwiazdš w regionie.

"The Wall Street Journal"

Na okładce amerykańskiego dziennika pojawiło się zdjęcie z demonstracji. Ilustracja podpisana była: "Polacy wyszli na ulicę, gdy posłowie starajš się przejšć kontrolę nad sšdem". Dziennikarze podkreœlajš, że proponowane przez PiS zmiany zapewniš swobodę w objęciu kontroli nad sšdownictwem.

 

ródło: rp.pl / PAP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL