Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Andrzej Duda zawetował nowelę o izbach obrachunkowych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych - informuje portal 300polityka.

Pierwszy informacje o decyzji prezydenta podał portal 300polityka. Doniesienia potwierdził rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Według niego decyzja prezydenta w tej sprawie zostanie przekazana marszałkowi Sejmu jutro.

To pierwsza ustawa przygotowana za rzšdów PiS zawetowana przez prezydenta. 

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, którš przygotował rzšd, zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorzšdu terytorialnego. 

Nowela trafiła do prezydenta pod koniec czerwca.

Nieoficjalne informacje w sprawie możliwoœci zawetowania nowelizacji pojawiły się dziœ po południu.

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) to państwowe organy nadzorujšce i kontrolujšce jednostki samorzšdu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorzšdu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowoœci i termin ich usunięcia. Prowadzš również działalnoœć informacyjnš i szkoleniowš w sprawach budżetowych.

Zmiany w RIO

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wprowadza zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spoœród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniajšcych wymogi. Zgodnie z nowymi przepisami prezesa izby powołuje i odwołuje premier na wniosek szefa MSWiA. Kadencja prezesa ma trwać 6 lat.

Ponadto nowela daje izbom szersze pole do kontroli. Zgodnie z niš inspektorzy będš badać nie tylko jak dotšd, legalnoœci wydatków, ale też gospodarnoœć "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelnoœci". 

Nowela daje premierowi prawo zawieszenia organów jednostek samorzšdu terytorialnego i ustanowienia zarzšdu komisarycznego na okres do dwóch lat w razie "nierokujšcego szybkiej poprawy i przedłużajšcego się braku skutecznoœci w wykonywaniu przez nie zadań publicznych".

ródło: 300polityka/rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL