Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Amnesty International: Sejm uchwalił prawo, które podważa niezależność sšdownictwa

PAP/Leszek Szymański
W ocenie Amnesty International uchwalone przez Sejm nowelizacje dwóch ustaw mogš skutkować zakończeniem niezależnoœci sšdownictwa w Polsce. Sejm uchwalił w œrodę nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa i nowelę Prawa o ustroju sšdów powszechnych.

W ocenie Amnesty nowelizacja ustawy o KRS "stawia ten organ, który chroni niezależnoœć sšdów i niezawisłoœć sędziów, pod kontrolš parlamentu", a nowelizacja Prawa o ustroju sšdów powszechnych zmienia system nominacji prezesów i wiceprezesów sšdów powszechnych. "Decydujšcš rolę w tym procesie będzie miał Minister Sprawiedliwoœci" - podkreœla AI w przekazanym PAP w œrodę wieczorem komunikacie.

Według cytowanej w komunikacie badaczki AI zajmujšcej się Polskš Barbory Cernusakovej œrodowe decyzje "stwarzajš duże zagrożenie dla praw i wolnoœci człowieka w Polsce".

"Prawo do sprawiedliwego procesu jest jednym z fundamentów międzynarodowego prawa praw człowieka, a także polskiej Konstytucji. Taki poziom ingerencji politycznej w sšdownictwo może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do rzetelnoœci procesów sšdowych" - oceniła Cernusakova.

"Takie głosy padajš w próżnię, a Polska zmierza do sytuacji, w której władze ustawodawcza i wykonawcza będš mieć wpływ na proces wyboru sędziów, członków KRS" - uważa badaczka AI. "Zmiana spotkała się z protestami przed parlamentem" - przypomniała.

Amnesty International przypomina, że przed głosowaniami kilka organizacji międzynarodowych ostrzegały przed przyjęciem poprawki. Były wœród nich Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCEJ), organ doradczy Rady Europy. Amnesty uruchomiła petycję wzywajšcš władze Polski do zapewnienia, że reforma sšdownictwa będzie odbywała się w zgodzie z międzynarodowym prawem praw człowieka i Konstytucjš RP - przypomniano w komunikacie.

AI skierowała również list otwarty do Komisji Europejskiej, domagajšc się uruchomienia art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który umożliwia nałożenie na państwo członkowskie sankcji, w tym zawieszenie prawa głosu.

Amnesty przypomina, że zgodnie z przyjętymi przez Sejm zasadami "członkowie KRS, organu konstytucyjnego chronišcego niezależnoœć sšdów i niezawisłoœć sędziów, będš wybierani przez parlament. Spoœród 25 członków Rady, 15 członków będzie sędziami wybranymi przez Sejm. Pozostałych 10 zostanie mianowanych przez prezydenta oraz Sejm i Senat".

"Zgodnie z Konstytucjš większoœć, 15 członków Rady, należy wybrać spoœród sędziów Sšdu Najwyższego, sšdów powszechnych, sšdów administracyjnych i sšdów wojskowych" - przypomina AI w komunikacie przekazanym PAP.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL