Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Rzeczniczka KE: Komisja w przyszłym tygodniu zajmie się sytuacjš w Polsce

AFP
Komisja Europejska na wniosek jej szefa Jean-Claude'a Junckera zajmie się w przyszłym tygodniu sytuacjš w Polsce w ramach procedury praworzšdnoœci - poinformowała rzeczniczka KE Mina Andreewa. Dodała, że Komisja z niepokojem œledzi wydarzenia w Polsce.

- Komisja Europejska będzie dyskutowała na temat procedury praworzšdnoœci, włšczajšc w to wydarzenia, które obserwowaliœmy w cišgu ostatnich dwóch dni - powiedziała na pištkowej konferencji prasowej Andreewa.

To reakcja na przegłosowane w œrodę przez Sejm zmiany w Krajowej Radzie Sšdownictwa i ustroju sšdów powszechnych. W czwartek unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici podkreœlał, że KE będzie do końca broniła praworzšdnoœci. Zapowiadał też wywieranie presji na rzšd w Warszawie.

- Komisja rozpoczęła dialog z Polskš na podstawie naszej procedury praworzšdnoœci. W tych ramach pierwszy wiceprzewodniczšcy KE (Frans) Timmermans zajmie się nowymi wydarzeniami, jak tymi, które obserwowaliœmy w cišgu ostatnich dwóch dni w Polsce. Komisja œledzi je z wielkim zaniepokojeniem - oœwiadczyła Andreewa.

Jak zaznaczyła, szef Komisji Europejskiej poprosił Timmermansa, by ten przekazał kolegium komisarzy na zaplanowanym na œrodę spotkaniu najnowsze wiadomoœci w sprawie dialogu prowadzonego z Polskš w ramach procedury praworzšdnoœci.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będšcych sędziami. Zgodnie z nowelizacjš ich następców wybrałby Sejm, dziœ wybierajš ich œrodowiska sędziowskie. Według opozycji kadencji członków Rady nie można wygasić ustawš zwykłš, bo wymagałoby to zmiany konstytucji.

Nowela o ustroju sšdów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

W pištek nad ustawami pracuje Senat.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze Ÿródeł w KE wynika, że zaniepokojenie Brukseli budzi też złożony przez PiS projekt nowej ustawy o Sšdzie Najwyższym, który przewiduje modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku.

Komisja Europejska jeszcze w czwartek doœć ostrożnie wypowiadała się w sprawie zmian w ustawie o KRS, podkreœlajšc, że mamy do czynienia z prawem, które jeszcze nie zostało przyjęte.

Zdecydowanie mocniej zareagował Parlament Europejski. Przedstawiciele frakcji majšcych zdecydowanš większoœć w PE, chadeków, liberałów i socjalistów, skrytykowali rzšdzšcych w Warszawie. Szef liberałów w PE Guy Verhofstadt zwrócił się do liderów grup politycznych o pilne zwołanie komisji wolnoœci obywatelskich PE.

Z kolei szef Europejskiej Partii Ludowej w PE Manfred Weber ocenił, że zmiany to przekroczenie przez PiS czerwonej linii, a także poważne złamanie fundamentalnych wartoœci UE.

Opinie takie odrzuca PiS. Zdaniem europosła Tomasza Poręby szefowie grup politycznych w PE, do których należš posłowie polskiej opozycji, w brutalny sposób atakujš polski rzšd. - Ich wypowiedzi œwiadczš o tym, że nie majš pojęcia o meritum proponowanych zmian, jeœli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce, a jedynie mówiš głosem polskiej opozycji - podkreœlił polityk.

Sprawa praworzšdnoœci w Polsce ma w paŸdzierniku trafić kolejny raz pod obrady unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie. Na poprzednim majowym spotkaniu większoœć krajów opowiedziała się za tym, by KE prowadziła dialog z Polskš w celu rozwišzania sporu o Trybunał Konstytucyjny. Od tego czasu nie było jednak wymiany żadnych pism, czy spotkań na wysokim szczeblu pomiędzy przedstawicielami naszych władz i KE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL