Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Niemcy "wspierajš KE w dialogu z Polskš"

123RF
Przedstawicielka niemieckiego MSZ Maria Adebahr powiedziała, że rzšd Niemiec wspiera Komisję Europejskš w dialogu z rzšdem Polski w sprawie praworzšdnoœci i liczy na pozytywny wynik tych rozmów. Rzeczniczka nie zajęła stanowiska wobec planów obcięcia unijnych funduszy.

- Trójpodział władz i demokracja sš cennymi dobrami w UE, a wszystkie kraje członkowskie zobowišzały się do ich przestrzegania. Dlatego liczymy, że Polska będzie uczestniczyła w dialogu, który prowadzi z niš Komisja Europejska, i że przyniesie on pozytywne wyniki - powiedziała Adebahr.

Adebahr jest zastępczyniš rzecznika MSZ. Jej wypowiedŸ była odpowiedziš na pytanie jednego z dziennikarzy, uczestniczšcych w konferencji prasowej z udziałem rzeczników wszystkich ministerstw oraz rzecznika rzšdu Steffena Seiberta.

- Komisja Europejska jest właœciwym miejscem na ten dialog, a my wspieramy KE w negocjacjach z polskim rzšdem. Wydarzenia podczas weekendu i demonstracje w Warszawie pokazujš, że w Polsce odbywa się polityczna dyskusja i że istnieje tam silne zainteresowanie zaangażowaniem na rzecz demokracji - powiedziała Adebahr.

Rzeczniczka nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy trwanie polskiego rzšdu przy zmianach w systemie wymiaru sprawiedliwoœci doprowadzi do obcięcia funduszy spójnoœci dla Polski. Nazwała pytanie "hipotetycznym" i powtórzyła: - Wspieramy dialog KE z Polskš i mamy nadzieję, że doprowadzi on do sukcesu.

Adebahr zaprzeczyła sugestiom dziennikarzy, że praworzšdnoœć jest różnie rozumiana na zachodzie i wschodzie Europy. - Nie podzielam takiego uogólnienia. Musimy obserwować konkretne wydarzenia w Polsce i opierać się na tym, że KE intensywnie rozmawia o tych sprawach z Polskš - stwierdziła.

W dyskusji głos zabrał także rzecznik rzšdu Steffen Seibert. Wyjaœnił, że dyskusja o ustawach o KRS i o ustroju sšdów powszechnych w Polsce powinna odbywać się w ramach dialogu o praworzšdnoœci prowadzonym przez KE z Polskš. Seibert przypomniał, że podczas wizyty w Polsce w lutym kanclerz Angela Merkel zwracała uwagę na znaczenie "pluralistycznych społeczeństw", o co walczyła Solidarnoœć. - Do pluralizmu w społeczeństwie należš niezależne sšdownictwo i niezależne media, gdyż właœnie tego wtedy (przed 1989 rokiem) brakowało - powiedział Seibert dodajšc, że słowa Merkel sš nadal aktualne.

Niemieckie media elektroniczne oraz częœć prasy obszernie informowały w niedzielę o protestach przeciwko planom reformy sšdownictwa w Polsce.

Komisja Europejska na wniosek swego szefa Jean-Claude'a Junckera ma zajšć się przyszłym tygodniu sytuacjš w Polsce w ramach procedury ochrony praworzšdnoœci. KE wszczęła postępowanie przeciwko Polsce na poczštku zeszłego roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL