Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm: Pierwsze czytanie projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym zaplanowane na środę

PAP/Radek Pietruszka
Pierwsze czytanie złożonego przez posłów PiS projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym zaplanowano na œrodę - wynika z zamieszczonego wieczorem na stronie internetowej Sejmu wstępnego harmonogramu obrad rozpoczynajšcego się we wtorek trzydniowego posiedzenia Sejmu.

Według wstępnego harmonogramu obrad na punkt dotyczšcy projektowi ustawy o Sšdzie Najwyższym przewidziano w œrodę czas między g.14.00 a 16.30.

Ponadto - jak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu - w pištek rano Sejm miałby zajšć się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufnoœci wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS) mówił wczeœniej w poniedziałek dziennikarzom, że we wtorek o godz. 8. zbierze się Prezydium Sejmu, a następnie Konwent Seniorów i będzie szczegółowo przestawiony porzšdek obrad posiedzenia Sejmu.

Projekt PiS dotyczšcy Sšdu Najwyższego wpłynšł do Sejmu w ubiegłš œrodę wieczorem. Przewiduje m.in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku "z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci".

Złożenie w Sejmie projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym oraz zakończenie w ubiegłym tygodniu prac parlamentarnych nad zmianami w ustawach: o Krajowej Radzie Sšdownictwa i o ustroju sšdów powszechnych wywołało protesty opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej.

Przeciw planom zmian w sšdownictwie protestowało w niedzielę przed Sejmem kilka tysięcy przedstawicieli opozycji. Demonstrację zorganizowały partie i œrodowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem.

W zwišzku z projektem ustawy o SN œrodowiska opozycyjne, w tym PO, Nowoczesna, PSL i UED zorganizowały w poniedziałek wspólne spotkanie, po którym politycy tych ugrupowań zapowiedzieli nadzwyczajne działania, które majš powstrzymać - jak mówili - "atak PiS na niezależne sšdy".

Brudziński pytany przez dziennikarzy po poniedziałkowym spotkaniu władz partii, czy PiS jest przygotowany na działania ze strony opozycji na posiedzeniu Sejmu, odpowiedział, że zawsze sš przygotowani na działania opozycji.

"Jak rozumiem w dniu jutrzejszym opozycja będzie chciała formułować swoje uwagi w sposób bardziej ekspresyjny, ale od tego jest Sejm, od tego jest mównica sejmowa, żeby się spierać, oczywiœcie zawsze zgodnie z regulaminem" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Jak dodał, "nikt, nawet bardzo emocjonalnie podekscytowany porzšdkiem obrad nie może zapowiadać łamania prawa, bo musi się liczyć z konsekwencjami, jakie tego typu działaniami musiałby spowodować".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński napisał w poniedziałek na Twitterze, że projekt ustawy o Sšdzie Najwyższym urealnia odpowiedzialnoœć dyscyplinarnš sędziów i podnosi standardy etyczne m.in. poprzez powołanie Izby Dyscyplinarnej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL