Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Andrzej Duda o wizycie Donalda Trumpa i pomocy dla uchodźców

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Chcę zrobić dobry biznes dla Polski, taki, który da efekt "win-win" jak mawiajš Amerykanie, czyli że obie strony na tej wizycie wygrajš - mówi o swojej zbliżajšcej się rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Do Rzeczy".

Prezydent Trump przybędzie z wizytš do Warszawy w œrodę 5 lipca. Następnego dnia odbędzie rozmowę w "cztery oczy" z prezydentem Dudš, weŸmie udział w spotkaniu plenarnym obu delegacji oraz wygłosi przemówienie na pl. Krasińskich. Jego obecnoœć w Polsce ma zwišzek ze szczytem państw Trójmorza, w ramach którego współpracuje ze sobš 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. Trump spotka się także z liderami Trójmorza.

Prezydent Duda w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" podkreœlił, że bardzo docenia fakt, iż podczas planowanego spotkania "w cztery oczy" będzie rozmawiać z prezydentem Trumpem o konkretach. Wœród tematów wymienił obecnoœć wojsk amerykańskich w Polsce, budowę elementu tarczy antyrakietowej w Redzikowie, dostawę gazu LNG do Polski i niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W ocenie prezydenta inicjatywa Trójmorza ma w tym kontekœcie ogromne znaczenie, bo jednym z tematów łšczšcych 12 krajów współpracujšcych w ramach Trójmorza jest dywersyfikacja dostaw gazu do Europy. Według prezydenta "kwestia dywersyfikacji dotyczy tego, od kogo bierzemy gaz w ogóle, ale także tego, od kogo bierzemy gaz skroplony". - Mamy gaz z Kataru, ale mamy też gaz ze Stanów Zjednoczonych, to jest kwestia konkurencji cenowej również – gdzie nam się będzie bardziej opłacało, kto nam da lepsze warunki. Dobrze, że ta furtka nam się otwiera i dlatego chcemy zwiększyć możliwoœci przepustowe gazoportu - mówił Duda w wywiadzie dla "Do Rzeczy".

= Niezależnie od tego chcemy zbudować gazocišg z szelfu norweskiego do Danii i Baltic Pipe, bo to sš dwa odrębne gazocišgi. Chodzi o to, by gaz z Norwegii był dostarczany do systemu duńskiego, a następnie by mógł być dostarczany do Polski. Dzięki tym strategicznym możliwoœciom, które tworzymy, możemy nie tylko sami zapewnić sobie bezpieczeństwo gazowe, lecz także możemy być dostarczycielem tego bezpieczeństwa. Możemy dać możliwoœć dywersyfikacji także innym krajom partnerskim. I o to także chodzi w projekcie Trójmorza - powiedział.

- Chcę zrobić dobry biznes dla Polski. Taki, który da efekt "win-win" jak mawiajš Amerykanie, czyli, że obie strony na tej wizycie wygrajš. Amerykanie będš mieli poczucie, że zrobili interes, ale będzie to zarazem bardzo dobry interes dla Polski - podkreœlił. - Wierzę w to, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży to, by w Europie było bezpiecznie. Pamiętajmy, że wtedy, gdy w Europie Œrodkowej zaczynały się wojny – i I, i II wojna œwiatowa – to na koniec ginęli w nich także Amerykanie, bo Stany Zjednoczone musiały się angażować w zażegnywanie tych konfliktów. Patrzšc więc na historię, wcale się nie dziwię, że prezydent Trump, który trzeŸwo patrzy na otaczajšcš rzeczywistoœć, przywišzuje dużš wagę do Europy Œrodkowo-Wschodniej - zaznaczył prezydent.

Pytany o relacje z Niemcami i Francjš Duda powiedział, że nie uważa, iż zacieœnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi będzie się odbywało kosztem relacji z Berlinem i Paryżem. - Podczas ostatniego szczytu NATO w Brukseli tak samo ważne jak spotkanie z prezydentem Trumpem było dla mnie spotkanie z kanclerz Angelš Merkel i z prezydentem Emmanuelem Macronem, z którym miałem rozmowę dwustronnš. Potem we troje rozmawialiœmy o przyszłoœci Trójkšta Weimarskiego i nie mam wrażenia, że te relacje sš zaniedbane czy niedopilnowane - mówił.

Prezydent odniósł się też do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zarzucił wschodnioeuropejskim politykom porzucenie zasad i wartoœci europejskich w kontekœcie m.in. oporu przed przyjęciem imigrantów. - Cóż, jakoœ nie widzę, by zachodnie kraje Unii Europejskiej ochoczo przyjmowały uchodŸców i realizowały w tym zakresie swoje zobowišzania, więc nie rozumiem, dlaczego tylko my mamy być z tego rozliczani - odpowiedział Duda. - Inna sprawa, że nie wyobrażam sobie, by przywożono na siłę ludzi do Polski, gdy imigranci wybierajš kraje Europy Zachodniej. Mamy ich tu siłš przetrzymywać? Unia Europejska, która tak się szczyci swoimi zasadami i wartoœciami, nigdy nie może sobie na coœ takiego pozwolić. Polska od samego poczštku zachowuje się jak najbardziej odpowiedzialne państwo Unii, bo powtarzamy, że pomagać trzeba tam, gdzie jest Ÿródło problemu, czyli na miejscu - dodał.

W ocenie prezydenta rzeczywisty humanitaryzm polega na tym, by "zabezpieczyć tych ludzi tak, by mogli wrócić do swoich domów, gdy tylko konflikt zbrojny się zakończy, nie wywozić ich na drugi koniec œwiata". - A jeœli ktoœ przyjedzie do Polski, bo taka będzie jego wola, i zgodnie z obowišzujšcymi przepisami dostanie status uchodŸcy, to tę pomoc w Polsce otrzyma - zadeklarował prezydent.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL