Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

BBC: Rzšd opóźni o kilka dni mowę tronowš królowej

AFP
Brytyjski rzšd Theresy May opóŸni o kilka dni zaplanowanš na 19 czerwca mowę tronowš królowej Elżbiety II, będšcš formalnym otwarciem nowej sesji parlamentu, w której przedstawiane sš plany gabinetu na najbliższy rok - podało w poniedziałek BBC.

Podczas wczeœniejszego spotkania z dziennikarzami rzecznik May wielokrotnie odmówił potwierdzenia, że data mowy tronowej nie ulegnie zmianie.

Jednoczeœnie zaznaczył jednak, że wkrótce należy spodziewać się wypowiedzi przewodniczšcej Izby Gmin, Andrei Leadsom, poœwięconej kwestii mowy tronowej. W poniedziałek rano Leadsom wzięła udział w 45-minutowym spotkaniu z szefowš rzšdu i przewodniczšcš Izby Lordów, baronessš Evans z Bowes Park, kiedy miała zapaœć decyzja o zmianie terminu.

Rzšdzšca krajem od 2010 roku Partia Konserwatywna straciła w czwartkowych wyborach bezwzględnš większoœć w Izbie Gmin (ma 318 posłów wobec wymaganych do większoœci 226) i prowadzi rozmowy w sprawie poparcia administracji przez północnoirlandzkš Partię Demokratycznych Unionistów (DUP), która uzyskała 10 mandatów.

Według poniedziałkowych gazet w obliczu niezadowalajšcego wyniku wyborczego rzšd zrezygnuje z częœci obietnic zawartych w programie Partii Konserwatywnej, a szczegóły tego, co znajdzie się w mowie tronowej, muszš być ustalone nie tylko z DUP, ale także z różnymi frakcjami wewnštrz torysów, m.in. bardziej proeuropejskimi szkockimi konserwatystami (13 posłów).

W poniedziałek popołudniu premier May poprowadzi posiedzenie rzšdu, a następnie spotka się z członkami wpływowego komitetu 1922, w którego skład wchodzš szeregowi posłowie Partii Konserwatywnej (tzw. backbenchers, czyli z tylnych ław), na którym będzie próbowała odzyskać nadwerężone słabym wynikiem wyborczym zaufanie deputowanych i niezbędne poparcie dla swojego rzšdu. W trakcie tej dyskusji deputowani mogš także rozmawiać o tym, co powinno znaleŸć się w mowie tronowej.

Po ustaleniu jej treœci - która według Ÿródeł PAP na Downing Street będzie najwczeœniej potwierdzona we wtorek wieczorem - konieczne jest spełnienie szeregu wymogów proceduralnych, m.in. wydrukowanie na wyjštkowym papierze imitujšcym, zgodnie ze starš tradycjš, skórę kozy, co wymaga kilku dni na wyschnięcie tuszu, a następnie oficjalnego oprawienia dokumentu.

Nowy termin będzie również musiał być ustalony bioršc pod uwagę istniejšce zobowišzania królowej Elżbiety II, która m.in. ma w przyszłym tygodniu zaplanowanš corocznš wizytę na wyœcigach konnych w Ascot.

Rzecznik opozycyjnej Partii Pracy ocenił w oœwiadczeniu dla PAP, że "niezdolnoœć Downing Street do potwierdzenia daty mowy tronowej pokazuje, że rzšd jest pogršżony w chaosie i ma kłopot z osišgnięciem porozumienia z partiš, która ma obrzydliwe poglšdy na temat LBGT i praw kobiet".

Z kolei pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon, która w poniedziałek spotkała się w Londynie z grupš posłów Szkockiej Partii Narodowej (SNP) do parlamentu w Westminsterze, powiedziała, że kłopoty w uzyskaniu porozumienia z DUP "rzucajš cień wštpliwoœci na temat tego, co jest ustalane za zamkniętymi drzwiami".

Mowa tronowa, wygłaszana przez królowš Elżbietę II w Izbie Lordów, jest pisana przez przedstawicieli rzšdu i zawiera plany legislacyjne gabinetu na najbliższe 12 miesięcy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL