Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Nowacka: przygotowujemy projekt ustawy liberalizujšcy prawo aborcyjne

Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej
tv.rp.pl
We wrzeœniu będziemy zbierać podpisy pod nowym projektem ustawy liberalizujšcej zasady przerywania cišży w Polsce - powiedziała w poniedziałek PAP Barbara Nowacka, przewodniczšca obywatelskiego komitetu "Ratujmy Kobiety".

"W porównaniu z ubiegłorocznym projektem moja propozycja zakłada rozszerzenie projektu o dostęp do tzw. pigułki +dzień po+ bez recepty oraz zagwarantowanie kobietom prawa do zapłodnienia in vitro" - dodała Nowacka zastrzegajšc, że wcišż trwajš rozmowy dotyczšce ostatecznego kształtu proponowanej ustawy.

Poprzedni projekt, odrzucony przez Sejm 23 wrzeœnia 2016 r., przewidywał możliwoœć aborcji na życzenie do 12 tygodnia cišży, a po tym terminie - gdy cišża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upoœledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajšcej jego życiu lub gdy cišża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Nowacka wyjaœniła, że w poniedziałek odbędzie się wstępne spotkanie, organizowane przez komitet „Ratujmy Kobiety”, na którym zostanie ustalony harmonogram działań, treœć ustawy oraz to, kto weŸmie udział w akcji. "Zaprosiliœmy osoby, które współpracowały z nami podczas zbiórki podpisów pod poprzedniš ustawš a także kilka innych podmiotów m.in. organizacje kobiece i feministyczne a także przedstawicieli Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej oraz Partii Razem. Będziemy rozmawiać o kształcie proponowanej ustawy" - powiedziała Nowacka.

Jak poinformowała, akcja jest odpowiedziš na inicjatywę Fundacji Życie i Rodzina "Zatrzymać Aborcję", która zapowiada zbieranie podpisów pod zakazem aborcji ze względu na wady płodu. "Nie zamierzamy oddawać im pola i również zamierzamy zbierać podpisy pod własnym projektem" - podkreœliła Nowacka. Dodała, że poprzednio udało się zebrać ćwierć miliona podpisów.

"Zbiórkę chcemy zaczšć we wrzeœniu. Na zebranie podpisów mamy trzy miesišce. Zgodnie z wymaganiami dla inicjatyw obywatelskich, podpisy będš zbierane przez wolontariuszy" - poinformowała Nowacka.

Zaznaczyła, że "arytmetyka sejmowa nie sprzyja zaostrzeniu przepisów dotyczšcych aborcji", natomiast uważa, że "trzeba dać szanse posłom PiS na dotrzymanie słowa, że żaden projekt obywatelski nie zostanie odrzucony".

23 wrzeœnia 2016 r. Sejm odrzucił projekt liberalizujšcy przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety". Do dalszych prac w komisji skierowano wówczas projekt komitetu "Stop aborcji", który zakładał całkowity zakaz przerywania cišży. Wywołało to m.in. tzw. czarny protest zorganizowany jako wyraz sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów. Dwa tygodnie póŸniej posłowie zadecydowali o odrzuceniu również drugiego projektu dotyczšcego aborcji.

W myœl obowišzujšcej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania cišży z 1993 r. aborcji można dokonywać, gdy cišża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upoœledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażajšcej jego życiu lub gdy cišża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie cišży jest dopuszczalne do chwili osišgnięcia przez płód zdolnoœci do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeœli od poczštku cišży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL