Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Andrzej Duda do klubów Gazety Polskiej: Dziękuję

PAP, Paweł Supernak
To państwo jesteœcie społeczeństwem obywatelskim, za to ogromnie dziękuję - mówił prezydent Andrzej Duda do uczestników zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale. Jak podkreœlił, spotkania z klubami "GP" to spotkania "po których chce się służyć ojczyŸnie".

- To jest rzeczywiœcie taki dzień, w którym ja się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj być z waszym œrodowiskiem i po to, żeby powiedzieć: dziękuję, bo mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim mój obowišzek jako prezydenta RP - mówił prezydent. - To państwo jesteœcie społeczeństwem obywatelskim - podkreœlił.

Prezydent stwierdził, że jeœli społeczeństwo obywatelskie to sš ludzie, którzy gromadzš się po to, żeby myœleć o poważnych sprawach ojczyzny, dyskutować, debatować, to sš nimi obecni na spotkaniu członkowie Klubów Gazety Polskiej.

- Za to ogromnie dziękuję. Ja nie wiem, czy ci przedstawiciele liberalnej lewicy, którzy do tego nawoływali, chcieli właœnie, żeby tak społeczeństwo obywatelskie w ich rozumieniu wyglšdało, ale mam nadzieję, że tak - powiedział Duda. - Bo właœnie tak w moim przekonaniu społeczeństwo obywatelskie powinno wyglšdać - dodał.

Prezydent podkreœlił, że po raz pišty uczestniczy w spotkaniach Klubów Gazety Polskiej.

- Z radoœciš przyjechałem do was, dlatego że to sš zawsze bardzo miłe spotkania, to sš takie spotkania, po których rzeczywiœcie chce się służyć ojczyŸnie i po których człowiek ma taki dodatkowy do tej służby zapał - zaznaczył prezydent.

- Myœlę sobie - jeżeli czasem masz chwile zwštpienia, jeżeli czasem masz takie chwile załamania, które przychodzš na człowieka, to spotkaj się z Klubami Gazety Polskiej, to będziesz rozumiał, jak bardzo ważna jest twoja służba - dodał.

Prezydent zaapelował też o rozpoczęcie dyskusji nad przyszłym ustrojem państwa i nowš konstytucjš. Opowiedział się za "referendum konsultacyjnym" nad nowš ustawš zasadniczš. - Ja bym chciał i prosił was, żebyœcie zaczęli też dyskusję na temat tego, jakiego ustroju dla Polski chcielibyœcie na przyszłoœć - powiedział Duda. - Państwo powinno być ukształtowane tak, jak wy tego chcecie, bo ono ma być państwem dla was i konstytucja jest dla was, to nie wy jesteœcie dla konstytucji; władza też jest dla was - przekonywał.

- Chciałbym, żebyœcie dyskutowali o tym, jakiej konstytucji, jakiego ustroju dla Rzeczypospolitej chcecie - powiedział prezydent, dodajšc, że chce, by była to "dyskusja o charakterze ogólnonarodowym". - Mam takie poczucie, że ta konstytucja, która jest obecnie, ona jednak ma poważne niedostatki. Tym niedostatkiem jest choćby to, że nie uchroniła nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego - mówił. Postawił pytanie, przed iloma innymi nieprzewidzianymi kwestiami "nie byłaby nas w stanie uchronić".

Duda wyraził przekonanie, że przemiany ustrojowe "powoli dobiegajš końca", a nowe pokolenie potrzebuje nowej konstytucji. - Dla mnie to jest konstytucja absolutnie okresu przejœciowego - ocenił obecnš ustawę zasadniczš Duda. Zaznaczył, że chciałby, aby Polacy mogli się wypowiedzieć na temat nowej konstytucji. - Dlatego chciałbym zrealizować ten pomysł referendum konsultacyjnego, referendum co do kierunków ustrojowych państwa, po to, żeby na podstawie jego wyników można było przygotować nowš konstytucję. Po to, żebyœcie państwo na końcu mogli drugi raz zagłosować, już nad gotowš konstytucjš, ale przygotowanš według tego wzoru, który narzuciło polskie społeczeństwo - mówił.

Prezydent nawišzał też do kryzysu uchodŸczego i kwot. - Próbuje się nas zmusić do tego, żeby siłš przywieziono ludzi do Polski i żebyœmy my ich siłš tutaj zatrzymywali - powiedział. Zadeklarował, że do Polski może przybywać "ten, kto po prostu będzie chciał" i otrzyma pomoc, jeżeli będzie jej potrzebował. - Nie wykluczam, że będzie nam potrzebny głos polskiego społeczeństwa również i w tej sprawie - dodał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL