Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Upubliczniono kolejny list prezydenta do Antoniego Macierewicza

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Upubliczniono kolejny list prezydenta do szefa MON. Andrzej Duda pyta w nim m.in. o liczbę przeniesień żołnierzy zawodowych z jednostek operacyjnych do nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej.

 List opublikowano w czwartek wieczorem na Twitterze na koncie Dane Publiczne. Dokument z adnotacjš "Bardzo pilne" datowany jest na 24 marca.

Jak poinformowała gazeta.pl, dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski potwierdził jego autentycznoœć.

W liœcie prezydent pytał o zwolnienia żołnierzy zawodowych w 2016 i 2017 roku oraz o prognozę ich zwolnień w pierwszej połowie tego roku oraz na koniec tego roku (wraz z podziałem na wszystkie korpusy osobowe), o liczbę dotychczasowych przeniesień żołnierzy zawodowych z jednostek operacyjnych do nowo tworzonych pododdziałów i oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Andrzej Duda pytał też o wpływ dokonywanych zmian na gotowoœć bojowš i mobilizacyjnš jednostek wojskowych. Zwrócił się przy tym o "pokazanie skali braków w ukompletowaniu jednostek wojskowych żołnierzami zawodowymi w poszczególnych korpusach osobowych".

W liœcie zaznaczono, że prezydent prosił o te dane w zwišzku z corocznš odprawš kierowniczš kadry MON i Sił Zbrojnych RP, która odbyła się 12 kwietnia.

To nie pierwszy list prezydenta do szefa MON Antoniego Macierewicza opublikowany w sieci. We wtorek, również na twitterowym koncie Dane Publiczne, upubliczniono list, w którym Andrzej Duda przedstawiał "wykaz pism skierowanych przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministra Obrony Narodowej w okresie od grudnia 2015 r. do paŸdziernika 2016 r., które do chwili obecnej pozostały bez odpowiedzi". Wysłanie tego listu również potwierdził Magierowski.

W czwartek rano szef BBN Paweł Soloch powiedział, że także tamten list miał zwišzek z przygotowaniami do odprawy kadry kierowniczej, a na większoœć pism odpowiedŸ została przekazana. "Prezydent przygotowujšc się do uczestnictwa w dorocznej naradzie kierownictwa MON, robił pewien remanent i zażyczył sobie, żebym przedstawił sprawy, które nie zostały załatwione, na które nie było odpowiedzi i w tej kwestii skierował pismo do pana ministra z proœbš, czy z życzeniem, by pan minister do kwestii, które poruszyłem, się ustosunkował" – powiedział w Radiu Zet Soloch.

Z kolei wiceszef MON Michał Dworczyk mówił w œrodę, że jest to normalna wymiana informacji i nie należy wokół tego tworzyć atmosfery sensacji. "Na wszystkie kolejne pisma pan prezydent sukcesywnie otrzymuje odpowiedzi od ministra obrony narodowej. (...) Komunikacja między ministrem obrony narodowej a panem prezydentem jest" - powiedział wiceminister w radiowej Trójce.

Oprócz pisma z 16 marca, prezydent wystosował do MON dwa inne listy. W jednym z nich na poczštku marca napisał, że oczekuje "niezwłocznego podjęcia stosownych działań" w zwišzku z brakiem obsady ataszatów wojskowych w ważnych państwach sojuszniczych, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii. W drugim piœmie prezydent wskazał, że oczekuje wyczerpujšcej informacji na temat tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblšgu.

W odpowiedzi Macierewicz zapewnił, że dowództwo osišgnie wstępnš gotowoœć terminowo lub z niewielkim opóŸnieniem, a kandydaci na attaché obrony zostali wskazani i sš sprawdzani przez SKW. Zapewnił, że działalnoœć wojskowych ataszatów nie została przerwana. MON podało w œrodę, że gen. Cezary Wiœniewski objšł attaché obrony przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie.

W końcu marca prezydent spotkał się z szefem MON, jego zastępcami i najwyższymi dowódcami. Spotkanie - w tym rozmowa w cztery oczy z ministrem - dotyczyło m.in. zobowišzań sojuszniczych, spraw kadrowych, obrony terytorialnej i modernizacji armii. Potem prezydent powiedział, że jest zadowolony ze spotkania; zapewnił, że chce przestrzegania zasady jego zwierzchnictwa nad wojskiem za poœrednictwem ministra.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL