Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Juncker i kilku komisarzy spotkajš się w przyszłym tygodniu z Sorosem

AFP
Szef KE Jean-Claude Juncker oraz kilku unijnych komisarzy spotkajš się w przyszłym tygodniu z amerykańskim finansistš i filantropem George'em Sorosem w ramach konsultacji dotyczšcych węgierskich przepisów, które uderzajš w założony przez niego uniwersytet.

Komisja Europejska postanowiła zajšć się sytuacjš na Węgrzech po niedawnym przyjęciu przez ten kraj ustawy, która zdaniem krytyków jest skierowana przeciw Uniwersytetowi Œrodkowoeuropejskiemu (CEU), uczelni założonej przez Sorosa. Nowe prawo zostało uchwalone mimo międzynarodowej krytyki oraz wielotysięcznych protestów studenckich w Budapeszcie.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa mówiła na pištkowej konferencji prasowej w Brukseli, że Juncker spotka się z Sorosem głównie po to, by omówić polityczne wydarzenia, którym przyglšda się KE na Węgrzech. Przypomniała, że 12 kwietnia kolegium komisarzy dyskutowało o sytuacji w tym kraju w kontekœcie Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego oraz innych wydarzeń.

Soros będzie rozmawiał także z wiceszefem KE Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczšcym Jyrki Katainenem oraz komisarz ds. sprawiedliwoœci Verš Jourovš. - To częœć naszego politycznego dialogu, który zapowiedzieliœmy - wyjaœniła Andreewa.

KE zapowiedziała, że w trybie pilnym przenalizuje węgierskš ustawę o szkolnictwie wyższym pod kštem jej zgodnoœci z prawem unijnym. Ustawa podpisana 10 kwietnia przez prezydenta Janosa Adera przewiduje, że na Węgrzech będš mogły działać tylko te wydajšce dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, które dysponujš międzypaństwowš umowš popierajšcš ich działalnoœć. Innym warunkiem będzie posiadanie przez nie placówki edukacyjnej w kraju pochodzenia. Uczelnie, które nie będš spełniać zawartych w nowelizacji warunków, od 1 stycznia 2018 r. nie będš mogły przyjmować nowych studentów. Założony przez CEU prowadzi placówkę edukacyjnš tylko w Budapeszcie.

Bruksela przyglšda się też węgierskim propozycjom w sprawie działalnoœci organizacji pozarzšdowych. Nowe prawo ma zobowišzywać organizacje pozarzšdowe otrzymujšce fundusze z zagranicy do rejestrowania się jako "organizacje wspierane z zagranicy".

Rzšdzšcy na Węgrzech Fidesz twierdzi, że niektóre finansowane z zagranicy organizacje pozarzšdowe działajšce w tym kraju, np. Węgierski Komitet Helsiński i Transparency International, należš do sieci organizacji Sorosa. Zdaniem władz w Budapeszcie amerykański miliarder węgierskiego pochodzenia za ich poœrednictwem próbuje wpływać na krajowš politykę.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL