Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm uczcił 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego

PAP/Marcin Obara
Sejm przyjšł w pištek uchwałę, w której uczcił 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Podkreœlono w niej, że Mazowiecki był mężem stanu, patriotš i "architektem polskiej wolnoœci".

Za przyjęciem uchwały głosowało 343 posłów, przeciwko było 39 posłów, wstrzymało się 11 posłów. 

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 171 posłów PiS, 122 posłów PO, 25 - Nowoczesnej, 15 - PSL, 5 - Kukiz'15, 3 koła UED i 2 posłów niezrzeszonych. Przeciw zagłosowało m.in. 20 posłów Kukiz'15 (min. Stanisław Tyszka i Sylwester Chruszcz), 8 posłów PiS (m.in. Beata Mateusiak-Pielucha, Anna Sobecka i Włodzimierz Bernacki) oraz 5 posłów PO (Marek Hok, Aldona Młyńczak, Tomasz Szymański, Jacek Tomczak i Ryszard Wilczyński).

Przed głosowaniem poseł Robert Winnicki (niezrz.) przekonywał, że projekt uchwały jest niekompletny, ponieważ - jego zdaniem - nie zawiera opisu pierwszych lat działalnoœci publicznej Mazowieckiego. 

Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) podkreœliła, że uchwała w sprawie Mazowieckiego nie powinna stać się przyczynkiem do jakichkolwiek sporów politycznych. 

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniajšc wybitnš rolę premiera Tadeusza Mazowieckiego, kawalera Orderu Orła Białego, męża stanu, patrioty, architekta polskiej wolnoœci, składa czeœć jego pamięci" - czytamy w uchwale 

Przypominano w niej, że 24 sierpnia 1989 r. Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. "Jego rzšd przeprowadził kluczowe reformy gospodarcze i ustrojowe, będšce fundamentem rozwoju Polski jako państwa demokratycznego" - podkreœlono w uchwale. Jak zaznaczono, do œmierci w 2013 r., Mazowiecki angażował się działalnoœć publicznš i społecznš. 

Tadeusz Mazowiecki (zmarł 28 paŸdziernika 2013 r.) był pierwszy niekomunistyczny premierem po 1989 r. Jego rzšd wprowadził tzw. plan Balcerowicza, który miał przeprowadzić gospodarkę Polski od systemu komunistycznego do rynkowego. Był doradcš Lecha Wałęsy, współtwórcš porozumień Okršgłego Stołu, posłem na Sejm PRL i RP, przewodniczšcym Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci. 

W latach 90. był specjalnym wysłannikiem ONZ na Bałkanach; jako jedyny wysoki funkcjonariusz ONZ podał się do dymisji na znak protestu przeciw biernoœci wspólnoty międzynarodowej wobec zbrodni popełnianych w byłej Jugosławii. Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL